صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شهید سردار سلیمانی مکتب درس آموزی است که هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی که در جمع یهودیان صهیونیست داشت، از به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی ابراز خوشحالی کرد.

این در حالی است که به اعتقاد صهیونیسم، مهمترین مانع رونمایی از طرح معامله قرن برداشته شده و به وضوح سر از پا نمی‌شناسند.

اما شهید سردار سلیمانی نه تنها سردار بزرگ جبهه مقاومت بلکه یک مکتب، راه و مدرسه درس آموزی است که هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت.

مرتبط با این