صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دکتر حمید محمدمیرزائی (کارشناس اقتصادی) در پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: «مطلوب است که مسئولین به‌جای قراردادهای بلندمدت با کشورهای مختلف، عموم مردم را به میدان مشارکت آورده و سود حاصل از درآمدهای منابع ملی را به آنها بدهند.»

مرتبط با این