صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: «معنی ندارد کسی که نظام را قبول ندارد وارد مجلس شود، در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نداریم.»

مرتبط با این