صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: «انتخابات نعمت بزرگی است که باید برای آن شکرگزاری کرد و شکرگزاری آن، بدان شکل است که همه در برگزاری هرچه بهتر انتخابات تلاش کنیم.»

مرتبط با این