صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

علمای اهل سنت به تبلیغات گسترده رسانه‌های سعودی برای تحریم انتخابات در ایران و ایجاد تفرقه میان مردم واکنش نشان دادند.

مرتبط با این