صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پیرمرد هشتاد و دو ساله ای که می‌گوید سنگ هم از آسمان ببارد باز هم باید پای صندوق رای حاضر شویم و از فردی که رای می‌آورد میخواهد درد مردم را بشنود.

مرتبط با این