صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مردم شهر‌های مختلف کشور با حضور پرشور در انتخابات مجلس، حماسه‌ای جدید در سال 98 را رقم زدند.

مردم عزیز شهرهای مختلف کشورمان، امروز با حضور پرشور در انتخابات مجلس، حماسه جدیدی را در سال 98رقم زدند.

فیلم‌هایی از حضور مردم وطن دوست و انقلابی مردم در ستادهای انتخاباتی، تولید و منتشر شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

مرتبط با این