صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در این روزهای کرونایی باید به توصیه‌های بهداشتی و درمانی عمل کرده و با پیوستن به پویش در خانه بمانیم، از هرگونه سفر درون شهری و برون شهری، جداً پرهیز کنیم.

مرتبط با این