صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

هادی کحال‌ زاده، کارشناس اقتصادی شبکه سعودی ایران اینترنشنال در گفت‌وگوی ویدئویی که با یکی از برنامه‌های این شبکه داشت، به سیاه‌نمایی مجری و کارشناس دیگر این شبکه سعودی درباره نظام سلامت ایران، پاسخ کوبنده‌ای داد.

مرتبط با این