صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تصویر کامیونهای نفت‌کش داعش که زیر نظر آمریکایی‌ها بود، اما آن‌ها را نزدند!