صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رسیدن به کناره های رود دجله آخرین هدف نیروهای عراقی پس از آزادی منطقه المیدان است تا بعد از آن، خبر آزادی کل موصل که پایان سه سال ظلم و آدم کشی داعش است از سوی نخست وزیر عراق داده شود.