صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

متحکم ترین دژ داعش در عراق از هم فروپاشید و شهر موصل بعد از سه سال اشغال آزاد شد.