در اختتامیه دومین همایش سواد رسانه ای؛ با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش از رادیو گفت و گو تقدیر شد

در اختتامیه دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی از رادیو گفت و گو به عنوان یکی از رسانه های حامی نهضت سواد رسانه ای ایران تقدیر شد.

1397/08/26
|
12:47
|

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی برگزار شد .

اختتامیه دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی با حضور رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، دکتر هادی خانیکی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سید مرتضی موسویان، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شد.

در این مراسم از مدیر رادیو گفت و گو به عنوان یکی از رسانه های حامی نهضت سواد رسانه ای کشور تقدیر به عمل آمد؛ شایان ذکر است که رادیو گفت و گو در اولین همایش هم به عنوان رسانه برتر در زمینه سواد رسانه ای شناخته شده بود.

در پایان در بیانیه هیئت داوران دلیل تقدیر از رسانه های مذکور انتشار مطالب آموزنده برای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی عموم مردم، توجه به اخلاق حرفه ای در رسانه و پرهیز از روشهای زرد برای جذب مخاطب ذکر شده است.

دسترسی سریع