یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : استانی شدن انتخابات مجلس باعث افزایش مشارکت مردم و پاسخگو کردن احزاب در کشور می شود

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ، با دفاع از استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای امتیاز و فواید بی‌شماری است.

1397/10/29
|
12:16
|

محمدعلی پورمختار ، در مصاحبه با برنامه« رویداد » رادیو گفت و گو ، با رد نظرات مخالفین این طرح خاطر نشان کرد: برخلاف نظرات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آنها معتقدند این موضوع باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کاهش دسترسی آنها به نمایندگان و افزایش هزینه انتخابات خواهد شد، گفتند: من معتقدم برای این طرح حداقل 10 امتیاز مشخص و شفاف می توان احصا کرد که از جمله آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات است.

وی با بیان اینکه در این طرح بحث شهرستانی _استانی برگزار شدن انتخابات ‌بینی شده و این باعث افزایش رقابت بین شهرستان‌ها می شود تا کاندیدای مورد نظر آنها بتواند رای لازم را برای حضور در مجلس شورای اسلامی پیدا کند، تصریح کرد: این خود زمینه را برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات فراهم می کند و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه ها خواهد شد و ظرفیت‌های جدیدی را برای کاندیداهای انتخابات ایجاد می کند.

پورمختار همچنین با اعتقاد بر این که این موضوع باعث یکپارچه شدن نظرات و دیدگاههای نمایندگان یک استان در مورد مسائل استانی خواهد شد ،افزود: این در حالی است که در حال حاضر یک نوع رقابت بین نمایندگان یک استان از شهرستانهای مختلف در مجلس برای جذب اعتبارات و بودجه وجود دارد.

‌این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین با اعتقاد بر اینکه این طرح باعث می‌شود که دسترسی مردم به نمایندگان مجلس افزایش پیدا کند ،خاطرنشان کرد : از دیگر سو طرح مذکور این زمینه را فراهم می کند که احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور به صورت حرفه ای و مستمر فعالیت کنند و نسبت به عملکرد خود به مردم پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در وظایف و اختیارات نمایندگان از نظر قانونی تغییر ایجاد نمی کند، افزود: از دیگر سو با تصویب این طرح دیگر نمایندگان مثل زمان اکنون مجبور نیستند به جای اینکه وقت خود را صرف قانونگذاری کنند به حل مسائل جزئی ای بپردازند مسائلی که حتی در چارچوب وظایف آنها محسوب نمی‌شود چراکه در این طرح از شوراهای شهر و روستا به عنوان یک پارلمان محلی یاد شده و برای آنها اختیارات و وظایف در این چارچوب در نظر گرفته شده است.

پورمختار با پیش‌بینی این موضوع که جزییات این طرح با توجه به تصویب کلیاتش در صحن علنی مجلس به تایید اکثر نمایندگان مجلس خواهد رسید، ادامه داد:ممکن است شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کند که البته در جریان بررسی جزئیات این طرح نمایندگان مجلس با نمایندگان شورای نگهبان جلساتی داشته اند و سعی شده که نظرات شورا نیز در این طرح مورد توجه قرار بگیرد.

دسترسی سریع