نگاهی به وضعیت اخلاق در میان مسئولان؛ رئیس جمهور سوگند خورد خود را وقف ترویج اخلاق(!) و دین(!) در جامعه کند

کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با الزامات اخلاقی انتخابات یادآور شد: در بحث سوگند رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری، او باید سوگند بخورد خود را وقف ترویج اخلاق و دین کند.

1398/11/26
|
16:30
|

محمدهادی زرافشان با حضور در برنامه "گفت وگوی سیاسی" اظهار کرد: «قانون اساسی دولت را مکلف کرده محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ایجاد کند؛ بنابراین این تفاوت مبنایی ما با سایر کشورهاست.»

وی ادامه داد: «انقلاب ما تلاش داشت رشد اخلاق و معنویت را در جامعه ایجاد کند و در مقدمه قانون اساسی نیز آمده حکومت قرار است افراد را به سمت خدایی شدن ببرد.»

***سوگندی که رئیس جمهور خورد

زرافشان خاطرنشان کرد: «در بحث سوگند رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری، او باید سوگند بخورد خود را وقف ترویج اخلاق و دین کند و جالب آنکه، سوگند خوردن نیز امری اخلاقی است.»

وی خاطرنشان ساخت: «در سیاست های کلی انتخابات اشاراتی صریح و ضمنی به اخلاق انتخاباتی داریم؛ مثلا در بند8 سیاست های کلی تصریح می شود که دستگاه های تقنینی و اجرایی باید به تناسب قواعد و ضوابط سیاسی لازم را تعیین کنند.»

***مردم و نامزدها ملزم به رعایت اخلاق اند

همچنین مسعود ابراهیمی، کارشناس مسائل سیاسی به این برنامه گفت: «اخلاق امری دخیل در جمیع جهات و جوانب مربوط به فرایند انتخابات است؛ یعنی از زمانی که زمزه انتخابات مطرح شده و افراد بر اساس شرکت در آن، دور خیز می کنند، اخلاق انتخاباتی شروع می گردد.»

وی افزود: «اخلاق انتخاباتی به انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باز می گردد و نیز دستگاه های اجرایی و نهادهای دخیل در انتخابات را دربر می گیرد.»

***اخلاق مداری از بی قانونی های انتخاباتی جلوگیری می کند

ابراهیمی به رادیو گفت وگو گفت: «مبانی نظری و تاریخی در هر کشوری بحث اخلاق را تعریف می کند؛ هرچند برخی اخلاقیات جنبه ای بشری دارد؛ مثل صداقت، امانت و رازداری و علاوه بر این مبانی، اسلام و سابقه تمدنی و تاریخی خاص کشور ایران است.»

وی افزود: «وقتی از اخلاق مداری سخن می گوییم یعنی قبل از وقوع امری خلاف جلوگیری می کنیم و یک قدم از قانون پا را فراتر می گذاریم.»

دسترسی سریع