عضو كمیسیون برنامه و بودجه: بخش بازرگانی نیازمند وزارتخانه ای مستقل است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موافقت با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت گفت: بازرگانی امری تخصصی است که نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.

1396/03/20
|
10:00
|

به گزارش رادیو گفت وگو محمد مهدی مفتح در مصاحبه با "بهارستان" تفکیک دو وزارت راه و شهرسازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «بنده با ایجاد دو وزارتخانه ی مستقل مسکن و شهرسازی و راه و ترابری موافق هستم.»

وی در توضیح این مطلب، لزوم توجه به موضوع اشتغال از مسیر تولید را متذکر شد و گفت: «برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور و خارج شدن از رکود فقط راهکار توجه به تولید را پیش رو داریم که با خروج از رکود، [اشتغال زایی را در پی داشته باشد].»

مفتح با بیان اینکه تخصص تولید در وزارتخانه صنعت و معدن نباید با فعالیت تخصصی دیگر ناظر بر بازرگانی خلط شود، ادامه داد: «نتیجه ی ادغام این وزارتخانه را در چند سال اخیر دیده ایم؛ به گونه ای که نه حوزه بازرگانی و نه صنعت و معدن [مثمر ثمر بوده اند].»

این نماینده مجلس با اشاره به فقدان عملکرد و کارایی مدیران کل بازرگانی و صنعت در یک حوزه واحد، اظهار کرد: «بازرگانی و صنعت دو تخصص مختلف هستند و هر فرد یک شبه نمی تواند هر دو تخصص را داشته باشد.»

مفتح در عین حال گفت: «از دیگر سو محاسنی که در گذشته مبتنی بر کوچک سازی دولت و کاهش نیرو برای طرح ادغام وزارتخانه ها مطرح می شد، [امروز مشاهده نمی شود] و تنها مزیت این کار مبنی بر کاهش مدیران کل بوده است.»

وی از ضعف فرایند انجام کار در وزارتخانه های ادغامی سخن گفت و خاطر نشان ساخت: «با توجه به اهمیت دو حوزه ی تولید و اشتغال در سال جاری، جدا سازی و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت خانه صنعت معدن تجارت لازم و ضروری است.»

برنامه "بهارستان" که با اجرای سیدحامد حسینی روانه آنتن می شود، با هدف تبیین و تشریح آخرین اخبر و رخداد های خانه ملت تقدیم مخاطبان رادیو گفت وگو شد..

دسترسی سریع