گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

خانی: تسهیل صدور مجوز تنها شرط بهبود کسب وکارها نیست

یک استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس با حسن نیتی که داشتند فقط روی مولفه مجوزهای کسب و کار تمرکز کردند درصورتیکه تنها با تسهیل صدور مجوزها نمی توان محیط کسب و کار را بهبود بخشید.

1401/01/27
|
09:16
|

دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو درمورد مزایای طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مجلس گفت: ما در شاخص محیط و کسب وکار جزو کشورهای ضعیف دنیا هستیم و رتبه سه رقمی داریم.

وی با بیان اینکه راه اندازی و توسعه کسب و کار در ایران سخت است افزود: مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برای تعیین وضعیت کسب وکار 27 مولفه را در نظر گرفتند اما نمایندگان مجلس با حسن نیتی که داشتند فقط روی مولفه مجوزهای کسب و کار تمرکز کردند درصورتیکه تنها با تسهیل صدور مجوزها نمی توان محیط کسب و کار را بهبود بخشید.

خانی وجود یک نقشه راه کسب و کار در کشور را ضروری خواند و تأکیدکرد: ما باید طبق یک نقشه راه، کسب و کارهای مختلف را برای ده سال آینده استان ها پیش بینی و تعریف کنیم و آمایش سرزمینی کسب و کار را نیز در کشور طراحی کرده و پس از آن به طراحی نظام صدور مجوزها بپردازیم.

وی تمرکز نمایندگان بر صدور مجوز کسب و کار را اقدامی درست و بجا دانست و در عین حال متذکرشد: ارتقای محیط کسب و کار در ایران صرفاً با تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار بهبود پیدا نخواهد کرد چراکه باید مجموعه ای از مولفه ها را در نظر گرفت که از جمله آن می توان به هوشمند سازی نظام صدور مجوزهای کسب و کار و نظام حقوقی آن ها اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم تعریف الگوهای مربوط به شبکه سازی و خوشه سازی در نظام صدور مجوزهای کسب و کار گفت: صدور مجوزهای کسب و کار به صورت انفرادی و بدون پیوستگی ظلم به کسب وکارهاست چراکه منجر به ورشکستگی آن ها خواهدشد.

خانی افزود: نمایندگان مجلس دقت کنند که تسهیل مجوزهای کسب و کار عاملی برای ایجاد مسئله های بعدی نشود و لذا باید سیستم نظارتی قوی را ایجاد کنند.

همچنین در ادامه، علی ترکمنی کارشناس اقتصادی گفت: طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در اسفند ماه 1400 اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد و هم اکنون ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

وی با بیان اینکه موانع متعدد و زیادی بر سر راه کارآفرینان وجود دارد افزود: یکی از این موانع، مجوزهایی است که نمی توانند از حاکمیت دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» وضعیت کارآفرینان را بهبود خواهد داد اما به تنهایی کافی نیست.

ترکمنی وجود نظام برنامه ریزی را لازم دانست و در عین حال تأکید کرد: این نظام برنامه ریزی نباید نفی کننده قوه عاقله کارآفرین باشد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی