گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

خانزاده تشریح كرد: مزایای طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»

رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار در اتاق تعاون معتقد است که اجرای طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نیاز به اخذ مجوز را در مجرای ورود به یک کسب و کار شفاف سازی می کند.

1401/01/27
|
11:49
|

مهندس رضا علی خانزاده، رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار در اتاق تعاون ایران با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو درمورد مزایای طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مجلس گفتگوی تلفنی کرد.

خانزاده گفت: اجرای طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نیاز به اخذ مجوز را در مجرای ورود به یک کسب و کار شفاف سازی می کند.

وی افزود: این طرح که به قانون تبدیل خواهدشد فقط بحث مجوزها و تسهیل و تسریع در صدور آن ها را در برمی گیرد و از طرفی هم پیش بینی می شود که در صورت تسهیل مجوزها با هجمه ای از تقاضا روبرو خواهیم شد اما معتقدم که ما برای ورود افراد مختلف به این حوزه نیز به یک بلوغ خواهیم رسید.

رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار در اتاق تعاون ایران ارتقای دانش حرفه ای و دانش فنی را نیز ضروری دانست و تأکیدکرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش نیازهایی لازم دارد که یکی از مهم ترین آن ها همین بحث دانش حرفه ای و فنی است.

خانزاده با تأکید بر اینکه اراده حاکمیت و بسترسازی در این راستا باید تقویت شود گفت: تشکل ها نیز می توانند نقش بسزایی در این رابطه داشته باشند.

در ادامه، مهندس حامد محمدی معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: مهم ترین اثری که اجرای این طرح خواهد داشت ارتقای شفافیت است بطوریکه تکلیف سرمایه گذاران در حوزه فرآیندهای اخذ مجوز کاملاً روشن می شود.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند استعلامات و پیچیدگی آن ها باعث انصراف برخی سرمایه گذاران از ادامه کار می شود افزود: بیشترین دغدغه مراجعان درمورد استعلامات است و به همین دلیل هم در تلاشیم که این استعلامات را در همان درگاه مجوزها تکمیل کنیم.

معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت خاطرنشان کرد: ارتباطات سیستمی از طریق درگاه، مراجعه حضوری و انگیزه فساد را در دستگاه ها کاهش داده و دستگاه ها را به سمت شفافیت و سرعت عمل هرچه بیشتر سوق می دهد.

محمدی با اشاره به موانع موجود بر سر راه اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مجلس گفت: با توجه به اینکه برخی مجوزهای به لحاظ نوع فعالیت نیازمند اخذ استعلامات متعدد از دستگاه های زیادی است و ثبت این فرآیندها در درگاه ملی سردرگمی هایی ایجاد کرده و لذا در تلاشیم که این مشکل را به صورت سیستمی حل کنیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی