گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

عضو هیئت نمایندگان كارفرمایان: کارگران با قراردادهای کاری موقت امنیت شغلی ندارند

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگر امنیت شغلی ندارد، گفت: در سال جاری ما در بحث بهبود فضای کسب و کار 4 پله سقوط کردیم که در این راستا دولت باید با کمک شرکای اجتماعی نسبت به اصلاح برنامه ریزی بکند.

1396/09/13
|
11:01

اصغر آهنی ها عضو شورای عالی کار و عضو هیئت نمایندگان کارفرمایان، در برنامه" گفت وگوی اقتصادی" رادیو گفت و گو در خصوص قراردادهای موقت کار؛ پیامدها و راهکارها، اظهار کرد: در ماده 7 قانون کار قرارداد کار به دو صورت کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

وی افزود: ما دو تبصره در خصوص بحث هایی که امروز مطرح است داریم؛ تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد مانند پروژه ها توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. زمانی که قانون تصویب شده آیین نامه آن تهیه نشده است .

آهنی ها ادامه داد: در تبصره 2 بیان می شود که کارهایی که طبیعت انها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود این نوع قرارداد دائمی است زمانی که هم که مدت ذکر شود این جنبه مخالف این نوع قرار داد است.

عضو شورای عالی کار بیان کرد: در کارهای غیر مستمر که محدودیت زمانی وجود دارد آیین نامه ای نوشته نمی شود، در حالی که ماده 7 صراحتا بیان کرده است که آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باید نوشته شود وزارت کار بعد از20 سال هنوز موفق به تهیه چنین آیین نامه ای به لحاظ فنی نشده است زیرا این بند از جنبه حقوق معنادار نیست .

وی ادامه داد: از برنامه چهارم توسعه قرار بود اصلاح قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه و به مجلس تقدیم شود که این طرح دو بار به مجلس رفت که در آن نه به نظرات کارگران و نه کارفرمایان توجهی نشد طبیعتا تا این مسائل وجود دارد نمی توانیم نسبت به اصلاح خوش بین باشیم و در این راستا گامی برداریم.

آهنی ها تصریح کرد: اگر مولفه امنیت برای کار ایجاد شود این امر به صورت خودکار برای کارگر و کارفرما نیز نیز ایجاد خواهد شد که در حال حاضر ما در این بخش دارای مشکلات و معضلات فراوانی هستیم.

عضو هیئت نمایندگان کارفرمایان اذعان کرد: کارفرمایان و محیط کسب و کار در حال حاضر دارای شرایط سخت و مشکلی هستند که روابط کار باید به صورت منطقی توسط شرکای اجتماعی تدوین شود و در نهایت در مجلس به تصویب برسد که وضعیت کارگر و کارفرما مشخص شود .

وی با اشاره به اینکه کارگر جامعه ما با توجه به قرارداد های کاری امنیت شغلی ندارد، گفت: در سال جاری ما در بحث بهبود فضای کسب و کار 4 پله سقوط کردیم که در این راستا دولت باید با کمک شرکای اجتماعی نسبت به اصلاح برنامه ریزی بکند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی