گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

پوری حسینی: سود سهام عدالت طی روزهای آتی به حساب مشمولان واریز می شود

ریاست سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی سیاست های اجرایی اصل 44 همه امکانات لازم فراهم شده و سود ها را تقسیم کرده ایم و امیدواریم این مبلغ طی روزهای آتی به حساب مشمولان واریز شود.

1396/09/20
|
14:45
|

مهندس میر علی اشرف پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی سازی، در گفت و گوی اقتصای رادیو گفت و گو در خصوص تبیینی بر چالش‌های پیش روی واگذاری سهام عدالت اظهار کرد:برای نخستین بار بعد از گذشت دهمین سال شروع طرح سهام عدالت شورای عالی سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی امسال آبان ماه یعنی تقریبا 50 روز قبل تصویب کرد که 49 شرکت از مجموعه 60 شرکتی که به سبد سهام عدالت اختصاص یافته بودند چون ثمن آنها از محل سود سهام و تخفیف اعمال شده و آورده نقدی تهیه شده بود این میزان به مشمولان سهام عدالت تعلق بگیرد .

وی افزود: در حال حاضر مشمولان سهام عدالت به لحاظ حقوقی ،قانونی و شرعی در بخشی از سهام 49 شرکتی که شورای عالی سیاست های اجرایی اصل 44 تصویب کرده است،مالکیت دارند وحقوق عینی و تبعی این مالکیت نیز به مشمولان اختصاص دارد.

ریاست سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: این 49 شرکت به حدود 49 میلیون نفر تعلق دارد و امکان اینکه ما از هر شرکت تعدادی سهم برداشت کنیم به این 49 میلیون نفر بدهیم به دو دلیل غیر ممکن است.اول اینکه این شرکت ها شاید اساسا 49 میلیون سهم ویژه مشمولان نداشته باشند. اگر چنین کاری انجام شود اعمال مدیریت از سوی 49 میلیون نفر روی سهام عدالت غیر مکمن است لذا سهام عدالت تبدیل به یک سهام بلا مالک شده و شرکت ها آسیب می بینند.

پوری حسینی در ادامه این بحث افزود: در 4 سال اخیرایده شرکت های سرمایه گذاری استانی برای این کار نامناسب تشخیص داده شده است و به جای آن صندوق های قابل معامله در بورس جایگزین این شرکت ها شده است اما هنوز مراحل قانونی را طی نکرده و چون شرکت واسط هنوز تاسیس نشده و سهام 49 شرکت در آن واریز نشده امکان جا به جایی و خرید و فروش سهام فعلا فراهم نشده اما مالکیت محرز است.

وی بیان کرد: سود سهام عدالت بدون تردید برای مشمولان است که بر اساس مصوبات شورای عالی سیاست های اجرایی اصل 44 همه امکانات لازم فراهم شده و سود ها را تقسیم کرده ایم و امیدواریم این مبلغ طی روزهای آتی به حساب مشمولان واریز شود.

ریاست سازمان خصوصی سازی گفت: تا سال 95 این سودها در قانون بودجه پیش بینی می شد چون بر اساس درآمد دولت بود اما از سال 96 این سود متعلق به دولت نبود لذا در بودجه سال گذشته سازمان خصوصی سازی با این وصف که سه هزار و هشتصد میلیارد تومان سود باید از شرکت های سرمایه پذیر بگیریم که در حال حاضر مشمول وصول هستیم و نزدیک به هزار میلیارد تومان هم وصول شده در بودجه 96 و 97 ذکر نشده است.

پوری حسینی اذعان کرد: بنده از شهریور قول داده بودم که سیاست های اجرایی اصل 44 را اجرایی بکنم با این وصف که مصوب،پول و بستر اجرای این امر وجود دارد اما بنا به دلایلی که به سازمان خصوصی سازی ارتباطی ندارد و حلقه های آخر هماهنگی در این خصوص کمی با کندی پیش رفته این کار به تاخیر افتاد که امیدواریم به زودی به مرحله واریز سود برسیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی