گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

یك پژوهشگر اقتصادی بیان كرد: توزیع بودجه بین استان ها نباید موجب تعطیلی خدمات عمومی دولت شود

پژوهشگر اقتصادی در خصوص توزیع بودجه بین استان ها بیان داشت: قاعدتا توزیع باید به گونه ای باشد که موجب تعطیلی خدمات عمومی دولت نشود و باید بر حسب قاعده ای برابری سرانه در استان های مختلف توزیع شود.

1396/10/10
|
11:00
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با موضوع سهم استانی در بودجه سال 97 و با حضور دکتر ناصر یارمحمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی به روی آنتن رفت.

دکتر یارمحمدیان در آغاز با اشاره به بودجه گفت: در طبقه بندی بودجه یک بخش به عنوان درآمدهای استانی داریم. از سوی دیگر مصارف بودجه به مصارف ملی و استانی تقسیم بندی می شوند. تصمیم گیری در مورد اعتبارات و مصارف به عهده خود استان ها گذاشته می شود. کمیته تخصیص بودجه در شورای برنامه ریزی استان ها قرار گرفته است و آنها در مورد تخصیص و مصرف بودجه استان ها تصمیم گیری می کنند. این در حالی است که مصارف عمومی بر اساس تصمیم کمیته تخصیصی که در سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است، اتخاذ می شود.

وی درباره بودجه استان ها اشاره کرد و عنوان داشت: در این خصوص دو موضوع قابل بررسی و توجه است؛ موضوع نخست توزیع درآمدها بین استان های مختلف و مورد دوم سهم استان ها در هر مورد است که در هر بخش هم مباحث نظری و هم مباحث عملی داریم.

وی در خصوص توزیع بودجه بین استان ها بیان داشت: قاعدتا توزیع باید به گونه ای باشد که موجب تعطیلی خدمات عمومی دولت نشود. باید بر حسب قاعده ای، برابری سرانه در استان های مختلف توزیع شود که البته اگر سرانه بودجه هر استان را نگاه کنیم، تفاوت قابل ملاحضه ای نمی بینیم و حتی استان تهران در انتهای این لیست قرار می گیرد و استان های کرمان و سیستان در صدر هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه درباره توزیع بودجه در استان ها بیان داشت: بخشی از این بودجه بر اساس قانون مشخص شده است که به چه صورت توزیع شود مانند سهم سه درصد از نفت میعانات گازی و خالص و صادرات گاز که بر اساس یک سوم برای استان های نفت خیز و دو سوم سهم استان های غیر نفتی این تقسیم بندی صورت می گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه باید بین بودجه های هزینه ای و عمرانی تفکیک قائل شد، اظهار داشت: در بودجه های هزینه ای قاعده بر اساس تعطیل ناپذیری های عمومی است. بودجه عمرانی باید برحسب عدالت و کاهش شکاف بین استان ها صورت بگیرد و توزیع شود. در بودجه عمرانی، همانطور که منابع از طریق قانون مشخص می شدند، اعتبارات و هزینه ها نیز باید به موجب قانون مشخص شوند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی