صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده گفت: در حال حاضر بخشی از کسری بودجه دولت و تقاضای دولت برای افزایش قیمت ها از طریق تلاطم های بازار ارز محقق شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص معدل نرخ ارز برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: مجموعه سیاست های پولی و مالی دولت منتهی به اختلاف قیمتی در بازار شده که منبعث از سیاست های اقتصادی انقباضی و حادث شدن رکود اقتصادی طی 5 سال گذشته بوده است.

وی افزود: طی 5 تا 15 سال گذشته متوسط نرخ تورم سالیانه دلالت بر این دارد که در حدود 120 تا 150 درصد ارزش پول ملی ما از 5 سال گذشته تا حال حاضر کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: در حقیقت دلیل افزایش نرخ ارز، انباشته شدن و جلوگیری از تورم سالیانه ای بوده است که در حال حاضر منجر به رکود اقتصادی شده که با آن دست به گریبان هستیم.

آقابزرگی بیان کرد: به عقیده بنده تفاوت نرخ ارز مربوط به مولفه های اقتصادی از جمله جلوگیری از افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت هاست که خود ما آنها را بنا نهاده ایم.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده گفت: سیستم نظارتی و کنترلی قیمت در 5 سال گذشته به نقطه ای رسیده بود که دلایلی و توجیهات اقتصادی برای بنگاه های تولیدی و صنعتی نداشت و حاشیه سود آنها توجیه پذیر نبود.

وی توضیح داد: در چند سال گذشته صرفا دستاوردهای گفتاری و شنیداری اتخاذ کرده بودیم که مردم تورم را احساساس نکنند، اما به یک باره ظرف 5 ماه سیاست های اقتصادی ما با تغییر چشمگیری مواجه شد که در اثر آن تنها منافعی برای دولت ایجاد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از کسری بودجه دولت و تقاضای دولت برای افزایش قیمت ها از طریق تلاطم های بازار ارز محقق شد و دولت به نتیجه دلخواه خود رسیده، لذا این التهابات به صورت هوشمندانه در سطح بازار رقم خورده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده در خصوص بسته جدید ارزی گفت: سیاست گذاری ها در بازار ارز به گونه ای رقم خورده که در شرایط کنونی برای حمایت از تولید داخل از واردات بی رویه جلوگیری خواهد شد.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار