گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

رییس سازمان خصوصی سازی كشور: در خصوصی سازی مالکیت باید در دست دولت و مدیریت در اختیار بخش خصوصی باشد

پوری حسینی گفت: بدترین نوع خصوصی سازی این است که مالکیت واگذار شده اما مدیریت همچنان در دست دولت است در حالی که باید مالکیت در دست دولت و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود.

1397/07/15
|
08:45
|

میرعلی اشرف پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی کشور، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص چالش های اصل 44 در بدنه اقتصادی کشور، اظهار کرد: فضای اداری و اخلاقی جامعه تا حد زیادی مانع از انجام کار برای افرادی شده که دغدغه اجرای کار سالم را دارند و همچنین موجب محدودیت برای این افراد شده است.

وی افزود: قانونگذار هیچ گونه قدرت و اختیاری برای سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری قائل نشده و این سازمان تنها دبیرخانه هییت واگذاری است، اما در این بین همه از این سازمان توقع و گلایه دارند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: به عقیده بنده اگر سازمان خصوصی سازی قوی می خواهیم که بتواند قدرت عمل بیشتری داشته باشد باید روند دیگر کشورها را بررسی کرده و نقاط قوت را به عنوان الگویی برای این امر درنظر بگیریم.

پوری حسینی ادامه داد: بدترین نوع خصوصی سازی این است که مالکیت واگذار شده اما مدیریت همچنان در دست دولت است در حالی که باید مالکیت در دست دولت و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود.

رییس سازمان خصوصی سازی کشور با اشاره به اینکه قرار بود در سال 93 روند خصوصی سازی در کشور به اتمام برسد اما در سال 97 هنوز به نیمه راه نرسیده ایم، بیان کرد: در این مسیر به اندازه ای چالش و مقاومت وجود دارد که با توان محدود این سازمان بیشتر از این نتوانسته کاری پیش ببرد.

معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: اگر اختیارات بیشتر و فضا مناسب تر بود و همه به صورت هماهنگ و متحد در این مسیر گام برمی داشتند، یقینا پیشرفت بیشتری در مسیر خصوصی سازی واقعی در کشور رخ می داد.

پوری حسینی در خصوص چرایی کم بودن واگذاری از طریق مذاکره در کشور تصریح کرد: 99.8 درصد واگذاری های ما در سازمان از طریق مزایده بوده است و با این نوع واگذاری دچار چالش ها و گرفتاری های متعدد هستیم و مذاکره شرایط بسیار سخت و نامناسبی دارد، اما در یک سال گذشته در هییت واگذاری دستورالعمل واگذاری به روش مذاکره را به صورت روان تر نوشته شده تا در عرصه عمل امکان پذیر باشد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی