گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كیانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو: آمار، ابزار اساسی در سیاست گذاری و برنامه ریزی است

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: سیاست گذاری بدون داشتن اطلاعات دقیق کار مشکلی است، لذا آمار مهمترین ابزار برای دادن یک دیدگاه درست به برنامه ریزان است.

1397/08/02
|
12:46
|

کاوه کیانی، معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت تغییر در سیستم آماری کشور، اظهار کرد: برنامه ریزی و سیاست گذاری بدون داشتن ارزیابی درست از عرصه های مختلف بسیار پر خطا خواهد بود، لذا آمار مهمترین ابزار برای دادن یک دیدگاه درست به برنامه ریزان است. آمار یک موضوع حاکمیتی در دنیاست که برای تولید آن می توان از توان و قدرت بخش خصوصی تحت استانداردها و نظارت های مرکز آمار استفاده کرد.

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: قانون آمار ما مربوط به سال 53 است و تاکنون امورات نظام آماری با این قانون کمابیش پیش می رفت، اما از سال 2010 که جریان مدرن سازی نظام های آماری در دنیا شروع شد همه کشورها به این ست رفتند که قوانین آماریشان را بهبود ببخشند یا تعریف جدیدی از آن ارائه دهند در همین راستا و کشور ما نیز با توجه به نیاز کشور تدوین قانون جدید آمار را در دستور کار داده است.

کیانی ادامه داد: پژوهشگران و افراد محقق در حوزه های مختلف نیازمند داشتن اطلاعات و ریز داده های دقیق هستند، لذا برای اولین الزام تدوین قانون آمار در کشور پیش آمده که پیش نویس قانون جدید تهیه شده در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در حال بررسی است که پیش بینی می کنیم تا یک ماه آینده بحث ها پایان بپذیرد و اصلاحات انجام شود.

وی در خصوص آمار حوزه بیکاری بیان کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری تابستان روزهای جمع بندی و استخراج نتایج از فایل داده ها را می گذراند و پیش بینی می کنم که اواسط هفته آینده نرخ بیکاری تابستان منتشر خواهد شد.

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران توضیح داد: ما در کشور جمعیت 10 ساله و بیشتر را مبنای شروع سنجش و اندازه گیری بازار کار قرار می دهیم که این جمعیت در کشور شامل حدود 67 میلیون نفر است که این افراد به دو گروه جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم می شوند؛ جمعیت غیرفعال حدود 40 میلیون نفر است که شامل افراد مسن، کوکان، زنان خانه دار و افراد درآمددار بدون کار یا دانش آموزان هستند و در مفهوم بازار کار سنجیده نمی شوند.

کیانی در ادامه این بحث تصریح کرد: حدود 27 میلیون نفر از جمعیت 67 میلیونی باقی می ماند که این افراد یا شاغل یا بیکار هستند که ازاین میزان 3 میلیون و 322 هزار نفر بیکار هستند و 24 میلیون نفر هم تعداد افراد شاغل هستند که این افراد نیز شامل افرادی می شوند که بیش از 44 ساعت در هفته کار می کنند و مطابق قوانین کشور دارای اشتغال کامل هستند، تعداد آنها 13 میلیون و 590 هزار نفر است و عده ای دیگر کمتراز 44 ساعت کار می کننند که اصطلاح اشتغال ناقص به آنها اطلق می شود و تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نظام آماری ما در نقطه حساسی قرار دارد چراکه در حال تغییر است و ایجاد این تغییر بزرگ در جهت رفع نیاز همه ذینفعان از جمله مردم و مسئولان است که رسانه مهمترین عامل کمک کننده در این جهت محسوب می شود، زیرا رسانه با عامه و خواص در ارتباط است و می تواند منعکس کننده نظرات عموم مردم و مسئولان به مرکز آمار باشند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی