صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس مسائل مالیاتی گفت: یکی از راه های کسب درآمدهای کشور گسترش پایه های مالیاتی است که در راستای آن باید برای معافیت های مالیاتی موجود در کشور سقف مشخص تعریف شود.

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص مالیات در بودجه 98 اظهار کرد: یکی از آرمان های اقتصادی کشور ما شامل قوانین و مقامات معظم رهبری افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است، لذا این امر به عنوان یک اصل در بودجه نویسی مدنظر قرار می گیرد.

وی افزود: در ساختار اقتصادی و بودجه ای کشور، میانگین افزایش بودجه های جاری بیشتر از رشد مالیات است چراکه هزینه های جاری دولت بسیار بالاست و همچنین نسبت بودجه جاری به عمرانی صعودی است، این امر به این معناست که در سال به طور متوسط 20 درصد هزینه های جاری دولت افزایش پیدا می کند.

غیبی پور ادامه داد: آثار تورم بعد از گذشت 6 ماه در اقتصاد نمایان می شود، بنابراین تورم ایجاد شده در نیمه دوم سال در اقتصاد کشور در هزینه های جاری دولت اثرگذار خواهد بود لذا درآمدهای جاری دولت باید 20 درصد افزایش پیدا کند که این افزایش از محل درآمدهای نفت امکان پذیر است.

کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه بحث مالیات تابعی از درآمدهای جامعه است لذا اگر درآمد افراد افزایش پیدا کند مالیات پرداختی نیز افزایش می یابد، گفت: درآمد سرانه کشور با رشد اقتصادی همخوانی ندارد، هر سال تولید ناخالص داخلی تغییر می کند اما درآمد سرانه فردی بدون تغییر می ماند که این امر مربوط به ظرفیت هایی است که پرداخت مالیات ندارند.

وی بیان کرد: نرخ پرداخت مالیات در کشور در بودجه 98 نیز ثابت است و هیچ شوک یا شیب تندی در آن ایجاد نخواهد شد، اما برای اینکه ظرفیت های خالی یا همان فرارهای مالیاتی یا اقتصاد سیاه را پوشش دهیم باید گروه هایی که برای مالیات ارزش افزوده ثبت نام نشده اند به نوبت نام نویسی شوند که این امر در سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است.

به گزارش رادیو گفت وگو غیبی پور با اشاره به اینکه معافیت های مالیاتی در اقتصاد ما باید تعریف شود، توضیح داد: به عنوان مثال افرادی در جامعه وجود دارند که دریافتی حقوق آنها بالای 15 میلیون است و از مالیات نیز معاف هستند، اما یک کارگر با حقوق 2 میلیون تومانی باید مالیات بپردازد که اگر این تغییر قانونی مهم در بودجه سال 98 رخ دهد می تواند توازن درآمد با مالیات را برقرار کند و یکی از چالش های مالیاتی کشور را مرتفع کند.

مرتبط با این خبر

  • پژوهش اقتصادی کالای لوکس شناخته می شود

  • پژوهش را در حوزه بانکداری باور نداریم

  • پاسپورت سیاسی؛ تسهیل گر فعالیت تجار ایرانی در خارج از کشور

  • کریدور آبی ایران به سوی دریاهای آزاد؛ راهی برای دورزدن تحریم ها!

  • بازار برق عراق مهیای حضور ایران

  • چابهار؛ ظرفیت مغفول بازرگانی ایران و افغانستان!

  • وجود نرخ های متعدد ارز مدیریت بازار را دشوار می کند

  • هیچ گونه طرح جامع آمایش سرزمینی در کشور نداریم

  • عدم وجود الزامات اجرایی یکی از مشکلات در تحقق برنامه هاست

  • توسعه پایدار منتج از آمایش سرزمینی است