صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس مسائل مالیاتی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک مانعی برای سوداگری و نوسانات شدید قیمت در بازار مسکن است و همچنین از نوعی فرار مالیاتی پنهان جلوگیری می کند.

علی ملک زاده، کارشناس مسائل مالیاتی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص مالیات در بودجه 98 اظهار کرد: باید درآمدهای کشور به سمت درآمدهای پایدار سوق پیدا کند که این درآمدهای باید از طریق پرداخت مالیات صورت بگیرد و کمتر متکی به نفت و خام فروشی باشد.

وی افزود: در حال حاضر شرایط کشور از لحاظ اقتصادی و فضای کسب و کار به گونه ای نیست که بتوانیم نرخ های مالیاتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی بالا ببریم و از طرف دیگر با وجود تحریم نیز فروش نفت مانند قبل ممکن نیست، لذا امکان کسری بودجه در سال 98 وجود دارد.

ملک زاده ادامه داد: برای اینکه بتوانیم این کسری بودجه را از طریق مالیات جبران کنیم ابتدا باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود که حدود 30 درصد فرار مالیاتی در کشور داریم، در مرحله بعد باید برخی از معافیت های مالیاتی موجود که میزان آن حدود 40 درصد است در کشور را حذف کنیم و مورد بعدی گسترش پایه های مالیاتی جدید در کشور است.

کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه زمانی که بازارهای مولد رونق پیدا می کنند طبیعتا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می یابد، گفت: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در مجلس مطرح شده که این نوع مالیات مانعی برای سوداگری و نوسانات شدید قیمت در بازار مسکن است و همچنین از نوعی فرار مالیاتی پنهان و فعالیت غیرمولد نیز جلوگیری می کند.

وی در خصوص راه های گسترش پایه های مالیاتی در کشور بیان کرد: مالیات برخانه های خالی در مجلس مصوب شد که متاسفانه توسط وزات راه شهرسازی اجرایی نشد و با پیگیری که صورت گرفت بهانه اجرایی نشدن این پایه مالیاتی ندادن اطلاعات دستگاه های مربوطه برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور عنوان شد.

مرتبط با این خبر

  • پژوهش اقتصادی کالای لوکس شناخته می شود

  • پژوهش را در حوزه بانکداری باور نداریم

  • پاسپورت سیاسی؛ تسهیل گر فعالیت تجار ایرانی در خارج از کشور

  • کریدور آبی ایران به سوی دریاهای آزاد؛ راهی برای دورزدن تحریم ها!

  • بازار برق عراق مهیای حضور ایران

  • چابهار؛ ظرفیت مغفول بازرگانی ایران و افغانستان!

  • وجود نرخ های متعدد ارز مدیریت بازار را دشوار می کند

  • هیچ گونه طرح جامع آمایش سرزمینی در کشور نداریم

  • عدم وجود الزامات اجرایی یکی از مشکلات در تحقق برنامه هاست

  • توسعه پایدار منتج از آمایش سرزمینی است