صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

مشاور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تغییرات میزان بودجه عمرانی در اصلاحیه آخر دولت صورت خواهد گرفت و بودجه عمرانی به نسبت سال 97 کمتر از 10 درصد رشد خواهد شد.

ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت وگوی اقتصای رادیو گفت و گو در خصوص بررسی و بازنگری اصلاحات بودجه 98 توسط دولت، اظهار کرد: به طور طبیعی با یک سلسله امور ثابت در بودجه روبرو هستیم؛ هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد و هزینه های جاری اجتناب ناپذیر است و به اندازه کفاف برای بودجه های عمرانی نیز هدف گذاری خواهد شد.

وی افزود: بعضی اهداف حمایتی مانند یارانه ها نیز به طور عرف در بودجه تامین مالی می شود و همچنین در حوزه های تولید، اشتغال، مسائل مربوط به هزینه های جاری و عمرانی رویکردهایی شش گانه ای بر اساس قانون برنامه و واقع بینی نسبت منابع و مصارف درنظر گرفته شده است.

مشاور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود پروژه های استانی و ملی در کشور چند رویکرد در بودجه 98 درنظر گرفته شده که مجموعه ای از پروژه ها در استان ها که با سفرهای استانی رییس جمهور شروع شده باید به اتمام برسند و بخش دیگر که دارای توجیه اقتصادی هستند مانند سابق عرضه خواهند شد و همچنین برای مشارکت های مردمی هم فرصت هایی بر اساس قانون برنامه تعریف شده است.

ندیمی ادامه داد: تغییرات میزان بودجه عمرانی در اصلاحیه آخر دولت صورت خواهد گرفت، یکی از این اصلاحات مربوط به صندوق توسعه است که با افزایش میزان آن به طبع بودجه پروژه های عمرانی و تولید هم افزایش می یابد و به نسبت سال 97 کمتر از 10 درصد رشد خواهیم داشت.

وی بیان کرد: تامین مالی پروژه ها در نظام قانونی از بازار سرمایه، بازار پولی، بودجه های عمرانی مندرج در بودجه عمومی صورت می گیرد، در حال حاضر ما در کشور با بحران فرار سرمایه روبرو هستیم با چنین رویکردی باید به نسبت منابع میزان نقدی و اوراق برای پروژه ها درنظر گرفته شود.

مشاور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: به دلیل عدم واقع بینی ممکن است در بیشتر موارد منابع پایداری لازم را نداشته باشند و از این رو اضافه کردن اعداد به پروژه های عمرانی بدون قطعیت منابع به کسری بودجه منجر خواهد شد.

ندیمی تصریح کرد: اصل هزینه های قطعی جزو مسائل اصلی بودجه است به این معنا که بودجه بر این اساس است که درآمد به گونه ای تعریف شود که هزینه های قطعی را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: در اصلاحیه بودجه 98 رویکرد در سهم مربوط به هزینه های معیشتی، دفاعی و صندوق توسعه ملی افزایشی بوده که در این راستا باید سهم های دیگر مدیریت شود تا این موارد افزایش پیدا کند که میزان مشخص آن نیز در اصلاحیه بودجه هفته آینده توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار