صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاحات بودجه سال 98 باید مجلس و دولت با یکدیگر متحد باشند که این امر نیازمند برنامه ریزی و هم اندیشی بین این دو قواست.

محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت وگوی اقتصای رادیو گفت و گو در خصوص بررسی و بازنگری اصلاحات بودجه 98 توسط دولت، اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و جلسه هماهنگی سران قوا تصویب شد که رویکرد بودجه به گونه ای باشد که در سال آینده کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، کاهش هزینه های جاری و افزایش حقوق دستمزدبگیران شاغل و بازنشستگان صورت بگیرد.

وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری و همچنین موارد موجود در سند چشم انداز، اسناد بالادستی و قوانین برنامه های توسعه ای تاکید بر این امر دارد که بودجه باید بر اساس عملکرد دستگاه ها تعلق بگیرد.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاحیه بودجه بنا شده که هزینه های در اختیار دستگاه ها و روسای قوا با مدیریت کاهش پیدا کند و در کنار این امر با توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید می توان بودجه را براساس شرایط موجود کشور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرد.

میرمحمدی ادامه داد: در خصوص بودجه 97 باید آسیب شناسی صورت بگیرد به طوریکه رقم های جذب شده تا چه میزان به واقعیت نزدیک بوده و محقق شده است تا این اشکلات در بودجه 98 برطرف شود، دولت ها همیشه به این موضوعات توجه داند اما زمانی که وارد عمل می شویم آنچه که تحقق می یابد به مراتب کمتر از پیش بینی هاست.

وی با اشاره به اینکه در واگذاری پروژه ها نیز باید تسهیل سازی و برکناری موانع برای بخش خصوصی انجام بگیرد، بیان کرد: با توجه به منابع محدوی که سال آینده داریم باید هزینه های غیرقطعی مدیریت شوند و منابع بودجه ای به پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد اختصاص پیدا کند تا با ترزیق اعتبار 10 تا 20 درصدی به اتمام برسند.

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاحات بودجه سال 98 باید مجلس و دولت با یکدیگر متحد باشند که این امر نیازمند برنامه ریزی و هم اندیشی بین این دو قواست.

میرمحمدی در خصوص رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 98 تصریح کرد: در حوزه مالیات دو گروه مالیات دهندگان و فرارکنندگان مالیاتی داریم که با افزایش درآمدها و ایجاد شرایط مناسب اقتصادی باید تناسبی در خصوص پرداخت مالیات برای گروه اول لحاظ شود و همچنین توجه افزایش درآمد های مالیاتی برای سال آینده باید متوجه فرارهای مالیاتی باشد.

مرتبط با این خبر

  • واکاوی چالش های اجرای اصلاحات در قوه قضاییه

  • مشکل اصلی کشور ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها نیست!

  • مسئولان نگاه موثر به احزاب در عرصه سیاسی و فرهنگی کشور ندارند

  • دولت باید سراغ جوان‌گرایی کابینه برود

  • توطئه‌ها و ترفندهای آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی را منزوی کند

  • رویکرد اصلاحیه بودجه 98 افزایش هزینه های معیشتی بوده است

  • سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 98 کاهش یافته است

  • پرداخت یارانه غیرنقدی به صورت استانی از نکات مثبت بودجه 98 است

  • بررسی اصلاحات ساختاری بودجه و درآمدزائی پایدار

  • برخی کشورهای منطقه غرب اسیا به ایجاد تنش در سطح منطقه می‌پردازند