صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رهام گفت: میزان بودجه بخش تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در صنایع کوچک کافی نبوده است و همین امر یکی از دلایل عدم توسعه واحدهای صنعتی کوچک در کشور است.

آنوش رهام، دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص راهکارهای پیوند صنایع کوچک به صنایع بزرگ، اظهار کرد: یکی از بحث های ایجاد زنجیره ارزش و حرکت صنایع به سمت محصولات نهایی و ایجاد ارزش افزوده معطوف به پیوند و ارتباط بین صنایع کوچک و صنایع بزرگ است.

وی با بیان اینکه در دنیا صنایع مادر کالاهایی را تولید می کنند در ابتدای زنجیره ارزش است و برای صنایع پایین دستی ارزش افزوده ایجاد می کنند، افزود: یکی از رسالت های وزارت صمت این است که با تقویت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی فضا و بستر را برای صنایع بزرگ ایجاد کنند تا کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم.

رهام در مصاحبه با رادیو گفت و گو ادامه داد: اساسا در دنیا سرمایه گذاری بر روی نهاده های انتهایی زنجیره تولید است به دلیل اینکه هر کالایی که جرم بیشتری را در ضریب مهندسی جذب می کند لذا ارزش افزوده بیشتری هم دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در کشور ما سرمایه گذاری بر روی صنایع بزرگ صورت گرفته در صورتی که در صنایع کوچک سرمایه گذاری و R&D انجام نشده است و در سال های گذشته عمدتا میزان بودجه بخش تحقیق و توسعه و طراحی محصول کمتر مورد توجه بوده است و نیز این بودجه کافی نیست و همین امر یکی از دلایل عدم توسعه واحدهای صنعتی کوچک در کشور است.

رهام در پاسخ به این سوال که در حال حاضر هدف گذاری و استراتژی برای پیوند صنایع کوچک و بزرگ داریم یا خیر، توضیح داد: در 10 سال گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی ما به دلیل مسائل تحریمی و عدم سرمایه گذاری بر بخش صنعت از مدار تولید خارج شده اند که امسال در حدود هزار و 300 واحد تولید در صنایع کوچک به چرخه تولید بازگشتند.

دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با رادیو گفت و گو گفت: باید صنایع کوچک از مشکلات فعلی خارج شوند و به چرخه تولید بازگردند و به دنبال آن با ارتباط و پیوند با صنایع بزرگ بتوان تولید ملی را ارتقا داد.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار