صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس اقتصادی گفت: تجربیات تاریخی بیانگر این است که حذف صفرها در کشورهایی رخ داده که با ابرتورم ماهیانه بالای 50 درصد مواجه بوده اند که در شرایط فعلی اقتصاد ما پاسخگو نیست.

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار کرد: افزایش قدرت پول ملی اگر بستگی به واحد پولی داشت کشورهای دیگر نیز از این روش تبعیت می کردند، بنابراین رشد اقتصادی و افزایش تولید می تواند این قدرت را افزایش دهد.

وی افزود: سیسات های پولی معمولا بر متغییر های اسمی تاثیرگذار هستند و این متغییرها می توانند در یک بازه زمانی مشخص بر متغییرهای حقیق تاثیرگذار باشد اما فی نفسه این اتفاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد ندارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تورم در ایران یک امر ریشه دار و تاریخی است و متاثر از سیل نقدینگی در اقتصاد است و دولت به نوعی ناکارآمدی خودش را از طریق خلق پول جبران می کند.

زنگنه در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: تجربیات تاریخی بیانگر این است که حذف صفرها در کشورهایی رخ داده که با ابرتورم ماهیانه بالای 50 درصد مواجه بوده اند و مجبور به اتخاذ تصمیم حذف صفر شده اند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: نظام تسویه نقدی به دلایلی کارآیی ندارد و ارزش پول کاهش یافته است و در حال حاضر حذف صفر از پول ملی در این مرحله موثر نیست و باید ابتدا در کشور سلسله اقداماتی انجام بگیرد تا روند اصلاحات و تغییرات مثمرثمر باشد.

وی تصریح کرد: باید اراده و عزم جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور وجود داشته باشد و همچنین سیاست های پولی تناقضی با سیاست های ارزی و تجاری نداشته باشد و علاوه بر این دولت باید با اتخاذ انضباط مالی به ثبات برسد سپسس اقدامات این چنینی را انجام دهد.

مرتبط با این خبر

  • شرکت های خارجی در انعقاد قرارداد حافظ منافع خودشان هستند

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است