صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ارز را به سامانه نیما وارد کرده و در همین سامانه نسبت به دیگران ارزانتر به فروش رسانده است.

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت وگو در خصوص الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور پیشتاز است و کل صنعت پتروشیمی ارز را به سامانه نیما وارد کرده و در همین سامانه نسبت به دیگران ارزانتر به فروش رسانده اند.

وی افزود: بیش از 1000 میلیارد تومان بار مالی برای پتروشیمی ها در ارزان فروشی ارز حاصل از صادرات به وجود آمده، میانگین فروش ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما برای کمک به تنظیم بازار ارز حدود 7 هزار و 900 تومان بوده است.

مهدوی ابهری ادامه داد: قرار بر این بود که خوراک پتروشیمی ها با ارز نیمایی به پتروشیمی ها اختصاص پیدا کند؛ اما در حال حاضر به بانک مرکزی اعلام کرده ایم که دیگر امکان این امر برای ما فراهم نیست که ارز را در نیما با قیمت پایین تر به فروش برسانیم و بعد خوراک را با ارز نیمایی گران تر خریداری کنیم.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در جز 4 بند یک قانون الحاق 2 در خصوص شرکت هایی پتروشیمی که پایه آنها با خوراک مایع است، قانون مصوب شده اما متاسفانه دولت هنوز این قانون را به صورت کامل ارجایی نکرده است.

وی در مصاحبه با رادیو گفت و گو توضیح داد: در این قانون ذکر شده که قیمت خوراک مایع و گاز باید مشخص شود و برمبنای رقابت با رقبای خارجی که از مزیت های مناسبی برخوردار هستند و خوراک ارزان تری را در اختیار دارند، نباشد که در حال حاضر وزارت نفت خوراک گازی مشخص کرده که ما نسبت به آن اعتراض داریم.

مهدوی ابهری بیان کرد: در حال حاضر که نرخ تسعیر ارز شفاف و نیمایی شده مورد استقبال ما قرار گرفته است، اما باید برای ادامه حیات واحدهای پتروشیمی به ویژه واحدهایی که خوراک مایع دریافت می کنند قانون اجرا شود، لذا ما به دنبال ارزانی خوراک، رانت یا موارد دیگر نیستیم و تنها خواهان اجرای صحیح قانون در این خصوص هستیم.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: ارزش صادرات ما تا آخر آذرماه بر اساس آمار گمرک 8 میلیارد و 893 میلیون دلار بوده، 6 میلیارد و 444 میلیون دلار در سامانه نیما ثبت شده و مابقی آن برای واردات قطعه، تجهیزات، کاتالیز و غیره هزینه می شود.

وی در پایان تصریح کرد: به عقیده بنده در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ارز باید به کشور برگردد، حال با چه مکانیزم و در کدام سامانه و با چه روشی باید تصیم گیری در خصوص این مسئله به عهده خود صادرکنندگان باشد.

مرتبط با این خبر

  • سپرده های مردم در بانک ها باید صرف تولید و اشتغالزایی شود

  • ساختار بانکی به دلیل عدم تحول نقش چندانی در رشد اقتصادی ندارد

  • تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به صلاح کشور نیست

  • وجود وزارت بازرگانی در کشور ضروری است

  • نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در توسعه و رشد اقتصادی

  • افزایش احتمالی حقوق و دستمزد باید به نفع عائله دولت باشد

  • دولت تصدی گر قطعا خواهان تفکیک وزارتخانه هاست

  • نیروی انسانی متناسب با مشاغل، نیاز تولید درون زاست

  • پیشرفت درون زا با اتکا به ظرفیت های داخلی محقق می شود

  • بایدها، نبایدها و ضرورت های احیای وزارت بازرگانی