صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور گفت: مدیران منصوب شده در شرکت های خودروسازی از وزارتخانه هستند، لذا این افراد قاعدتا تابع سیاست های اجرایی وزارتخانه و دولت خواهند بود.

فرهاد بهنیا، عضو هییت مدیره و سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص تصدی گری دولت در صنعت خودرو، اظهار کرد: خودروسازی کشور فرآیندی دولتی است به طوریکه مدیران منصوب شده در شرکت های خودروسازی از وزارتخانه هستند، لذا این افراد قاعدتا تابع سیاست های اجرایی وزارتخانه و دولت خواهند بود.

وی افزود: مدیران دولتی در خصوص وضعیت خودروسازی نمی توانند اظهار نظر کنند و تاکنون تنها بخش قطعه سازی در این خصوص اظهار نظراتی داشته است، لذا طرح مجلس برای خروج دولت از تصدی گری از صنعت خودرو راه برون رفت از مشکلات این حوزه است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به طرح مجلس مبنی بر تکلیف دولت برای خروج از صنعت خودرو در سه سال آینده، گفت: اگر این طرح بدون برنامه ریزی مناسب و همه جانبه انجام شود ممکن است مشکلاتی ایجاد کند که بسیار بزرگتر از معضلات حال حاضر این صنعت باشد.

بهنیا ادامه داد: مادامی که شرکت های خودروسازی تابع سیاست های بعضا نادرست و کارشناسی نشده وزارتخانه و سایر نهادها هستند مشکلات ادامه خواهد داشت و امکان دارد خودروسازی مادر سه سال آینده تبدیل به یک شرکت ویران شود که مشتری برای واگذاری و خرید آن وجود نداشته باشد.

وی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: کارخانه های خودروسازی باید به اندازه ای شکوفا شوند که در سه سال آینده حداقل 20 خریدار برای واگذاری آن وجود داشته باشند، اما روش هایی که نهادهای پولی و مالی کشور در ماه های اخیر اتخاذ کرده اند موجب شده قیمت همچنان سرکوب شوند و در حاشیه بازار قیمت ها روند افزایشی داشته باشند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور توضیح داد: برای موفقیت این طرح مجلس در گام اول باید مدیران به گونه ای انتخاب شوند که فرصت برنامه ریزی و اقدام داشته باشند، در قدم بعدی نیز گزارش هایی به طور مرتب و با زمان بندی مشخص در خصوص کیفیت، قیمت و پیشرفت از طرف خودروسازی ها ارائه شود.

بهنیا تصریح کرد: اگر قیمت خودرو اصلاح و تعدیل شود و سرکوب قیمتی از این حوزه جدا شود، می توانیم از طرف جامعه قطعه سازان این قول را بدهیم که با افزایش تیراژ تولید به سرعت شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.

مرتبط با این خبر

  • استانداردهای اتحادیه اروپا را درتولید خودروهای داخلی اعمال می کنیم

  • استاندارد خودروها باید در زمان تردد کنترل شود

  • عدم رشد بخش خصوصی؛ مشکل اصلی صنعت خودروسازی

  • هزینه تمام شده، امکان رقابت خودروسازی با رقبای خارجی را گرفته است

  • خودروسازان تا سقف 7.2 درصد مجاز به افزایش قیمت هستند

  • قیمت خودرو باید با توجه به عرضه و تقاضا متعادل شود

  • قطعه سازان داخلی در کشور چین چه می کنند؟

  • دولت تکلیف خود را با بخش خودروسازی مشخص کند

  • صنعت خودروسازی باید از زیر یوغ مدیریت غلط دولت خارج شود

  • 90 درصد قطعه سازی در حال نابودی اند