صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

یک مشاور و مدرس مدیریت صنعتی گفت: فرهنگ توسعه کار و کارآفرینی در راستای اشتغالزایی به جای تکیه بر دولت باید از دوران ابتدایی به دانش آموزان تعلیم داده شود.

مهدی حاجی میرعرب، مشاور و مدرس مدیریت صنعتی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص نقش ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: عدم وجود نگاه احترام آمیز به فرد ثروت آفرین و فردی که ایجاد ارزش افزوده و برای جامعه ثروت خلق می کند می تواند دلیلی بر عدم توسعه واقعی در بخش خصوصی باشد.

وی افزود: فرهنگ توسعه کار و کارآفرینی در راستای اشتغالزایی به جای تکیه بر دولت باید از دوران ابتدایی و در مدارس به دانش آموزان تعلیم داده شود و صرفا مصرف کننده بودن از ذهن افراد محو شود، چراکه در صورت عدم وجود چنین فرهنگ و باوری بخش خصوصی توسعه پیدا نمی کند.

مشاور و مدرس مدیریت صنعتی گفت: ما مجموعه های دولتی در کشور داریم که با این فرض می خواهیم آنها را با اصول اصل 44 واگذار کنیم که بهره ور شوند، اما به دلیل اینکه مدیران دولتی به دنبال رقابت و بهره وری نیستند لذا این امر در کشور رخ نخواهد داد.

حاجی میرعرب ادامه داد: با نگاه بر بخش خصولتی و خصوصی شاهد این امر هستیم که عمده مدیران کلیدی این شرکت ها بعد از واگذاری بازهم همان مدیران دولتی هستند، به این معنا که ما یک تنها یک لایه مدیران دولتی در کشور داریم که در سمت ها و بخش های مختلف در حال جایگزینی هستند.

وی بیان کرد: در اینجا این سوال پیش می آید چرا یک مدیر دولتی که پارادایم ذهنی آن مبتنی بر هزینه و عدم بهره وری در دستگاه است باید در بخش خصوصی به کار گرفته شود.

مشاور و مدرس مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه عدم سیاست های اقتصادی و وجود اقتصاد سیاسی در کشور موجب شده که فعالیت های اقتصادی در کشور تحت الشعاع قرار بگیرند، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی در کشور سیاست های شفاف را از دولت دریافت کند و همچنین حاکمیت به دنبال اجرای شفاف این سیاست ها باشد و اقتصاد را از سیاست جدا کنیم می توانیم به ارتقای نقش بخش خصوصی در کشور امیدوار باشیم.

مرتبط با این خبر

  • نفت عامل دخالت گسترده دولت در اقتصاد است

  • بخش خصوصی برای رشد سرمایه گذاری نیازمند حمایت های دولت است

  • از راه های موفقیت در اقتصاد مقاومتی را بخش خصوصی میدانم

  • بهره برداری دولت از منابع صندوق توسعه ملی به اشکال مختلف!

  • تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اصلاح قوانین به نفع بخش تولید

  • طبق فرمایش رهبر انقلاب باید اقتصاد و بخش خصوصی را برای ادغام با اقتصاد جهانی آماده کنیم

  • دولت باید در جهت کاهش تصدی گری خود اقدام کند

  • ریسک فعالیت های اقتصادی در ایران بالا و سود پایین است

  • بی انگیزگی بخش خصوصی درنبود ارتباط بین فضای کسب و کار داخلی و بین المللی

  • واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نیست