صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

یک مشاور و مدرس مدیریت صنعتی گفت: فرهنگ توسعه کار و کارآفرینی در راستای اشتغالزایی به جای تکیه بر دولت باید از دوران ابتدایی به دانش آموزان تعلیم داده شود.

مهدی حاجی میرعرب، مشاور و مدرس مدیریت صنعتی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص نقش ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: عدم وجود نگاه احترام آمیز به فرد ثروت آفرین و فردی که ایجاد ارزش افزوده و برای جامعه ثروت خلق می کند می تواند دلیلی بر عدم توسعه واقعی در بخش خصوصی باشد.

وی افزود: فرهنگ توسعه کار و کارآفرینی در راستای اشتغالزایی به جای تکیه بر دولت باید از دوران ابتدایی و در مدارس به دانش آموزان تعلیم داده شود و صرفا مصرف کننده بودن از ذهن افراد محو شود، چراکه در صورت عدم وجود چنین فرهنگ و باوری بخش خصوصی توسعه پیدا نمی کند.

مشاور و مدرس مدیریت صنعتی گفت: ما مجموعه های دولتی در کشور داریم که با این فرض می خواهیم آنها را با اصول اصل 44 واگذار کنیم که بهره ور شوند، اما به دلیل اینکه مدیران دولتی به دنبال رقابت و بهره وری نیستند لذا این امر در کشور رخ نخواهد داد.

حاجی میرعرب ادامه داد: با نگاه بر بخش خصولتی و خصوصی شاهد این امر هستیم که عمده مدیران کلیدی این شرکت ها بعد از واگذاری بازهم همان مدیران دولتی هستند، به این معنا که ما یک تنها یک لایه مدیران دولتی در کشور داریم که در سمت ها و بخش های مختلف در حال جایگزینی هستند.

وی بیان کرد: در اینجا این سوال پیش می آید چرا یک مدیر دولتی که پارادایم ذهنی آن مبتنی بر هزینه و عدم بهره وری در دستگاه است باید در بخش خصوصی به کار گرفته شود.

مشاور و مدرس مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه عدم سیاست های اقتصادی و وجود اقتصاد سیاسی در کشور موجب شده که فعالیت های اقتصادی در کشور تحت الشعاع قرار بگیرند، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی در کشور سیاست های شفاف را از دولت دریافت کند و همچنین حاکمیت به دنبال اجرای شفاف این سیاست ها باشد و اقتصاد را از سیاست جدا کنیم می توانیم به ارتقای نقش بخش خصوصی در کشور امیدوار باشیم.

مرتبط با این خبر

  • راهکارهای خروج بانکها از بنگاه داری چیست؟

  • انحراف سرمایه گذاری بانکها از تولید به اموال غیرمنقول

  • نظام بانکی راه حلی جز اجرای "بانکداری بدون ربا" ندارد

  • بنگاهداری بانکها و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد ایران

  • سود بانکی همچنان پیشتاز/ تولید فاقد سود توجیهی است

  • بحران ارزی هم باعث نجات بانک های کشور نشد

  • مجلس لایحه اصلاح نظام بانکی را پیگیری جدی نمی کند

  • خرید و فروش پول در بانکها غیرشرعی است

  • نقش تسهیلات اعطائی بانکها در رشد اقتصادی

  • صندوق ها در ایران دچار بی هویتی شده اند