گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

افقه با حضور در رادیو گفت و گو: برای رونق اقتصادی باید دیکتاتوری تولید را در جامعه پیاده کنیم

یک اقتصاددان در خصوص راه کارهای دستیابی به رونق تولید گفت: اولین راه اینست که دیکتاتوری تولید را اعلام کنیم؛ یعنی هر تصمیمی که موجب رونق تولید می شود را ارج نهیم.

1398/01/22
|
11:03

مرتضی افقه در گفت وگو با برنامه "گفت وگوی اقتصادی" کارنامه خصوصی سازی را غیر موفق خواند و افزود: «تولید اصل و اساس هر اقتصادی است که اگر نباشد، فقر و نابرابری را دامن می زند و چنان اهمیت دارد که بر حوزه سیاسی و اجتماعی تاثیر دارد.»

وی افزود: «کشوری که رشد تولید اندکی دارد، عزت نفس مردم آن کشور نیز رو به کاهش می گذارد؛ لذا در غیاب تولید تبعیض و بیکاری و نابرابری را پیش رو داریم.»

افقه ادامه داد: «اهمیت تولید ایجاب می کند به تولید اهمیتی فراتر از آنچه در رسانه ها مطرح می شود، بدهیم.»

این استاد دانشگاه در خصوص راه کارهای دستیابی به رونق تولید به رادیو گفت وگو گفت: «اولین راه اینست که دیکتاتوری تولید را اعلام کنیم؛ یعنی هر تصمیمی که موجب رونق تولید می شود را ارج نهیم.»

***بی انگیزگی دولت در اجرای قوانین

افقه با بیان اینکه موانع غیر اقتصادی در اقتصاد کشور تاثیر دارد، گفت: «فضای غیر ارزشی ربطی به اقتصاد ندارد؛ لذا سه دهه برای کشور کافی بود [و فرصت داشت] که در فضای توسعه قرار گیرد و نبود این فضا به معنای مشکلات بسیار است.»

وی سپردن کار اقتصادی به عوام –به معنای مسئولان نا کارآمد- را از مشکلات خواند و افزود: «خصوصی سازی ابزاری برای رونق تولید است؛ ما در حرف و نوشته و قوانین مشکلی نداریم؛ قوانین -به جز قانون کار که دارای حساسیت سیاسی و اجتماعی است-، اصلاح شده ولی افرادی که باید قوانین را اجرا کنند یا فاقد انگیزه هستند و یا با قانون مخالفند.»

افقه ادامه داد: «زمین فرهنگی، فکری و فلسفی کشور غیر تولیدی و توسعه ای است؛ ما در نوشتن قوانین مشکلی نداریم و انبوه قوانین وجود دارد.»

***مشکل بودجه؛ نانخورهای اضافی دولت

این عضو هیئت علمی دانشگاه از نبود اهرم های پیش برنده در حوزه تولید سخن گفت و ادامه داد: «واگذاری به اهل فن، مسئله ای بدیهی است اما اکنون نان خور های دولت بقدر زیاد هستند که نمی تواند بودجه تامین کند و طبیعتا بنگاه و شرکت های دولتی را [برای رد دیون] به تامین اجتماعی واگذار می کند.»

افقه در مصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: «بعد از سه دهه باز هم نکات تکراری مطرح می شود؛ گاه از کشورهای دیگر تقلید می کنیم؛ مثل کشف منابع ارزش افزوده که مشکلاتی دیگر را درپی دارد. در کشور تولید، اشتغال و معیشت مردم اولویت نیست و لذا در چرخه ای معیوب گرفتار می شویم.»

وی با انتقاد از گزینش های صرفا مذهبی و عبادی در ادارات دولتی و تاکید بر لزوم سنجش افراد بر اساس اقبال به تولید در کشور در راستای منویات رهبری، افزود: «شایسته سالاری در جهت پیشرفت اقتصادی و رونق تولید نیست و معیارهایی دیگر را درپی دارد و انتصاب و انتخاب مدیر بر این اساس است.»

در ادامه این میزگرد اقتصادی رامین گلستانه، مردمی کردن اقتصاد را به معنای کوچک شدن بدنه دولت خواند و افزود: «این روند موجب چابکی دولت و کاسته شدن هزینه ها می شود؛ همچنین پتانسیل بخش خصوصی به مراتب از بخش دولتی بیشتر است؛ خاصه در شرایط تحریمی که اگر بدنه دولت به سمت مردمی شدن حرکت کند، از این برهه شوک آور و تحریم با موفقیت بیشتری عبور خواهیم کرد.»

وی با بیان اینکه دولت خود را گران اداره می کند، گفت: «در گذر از تحریم موفق نخواهیم بود؛ مگر آنکه دولت کارخانه ها یا ادارات خود را بدست مردم بسپارد که راهکاری برای برون رفت از بحران تحریم هاست.»

***خصولتی ها؛ نوه و نتیجه دولت هستند

گلستانه خصولتی ها را نوه و نتیه شرکت های دولتی خواند و افزود: «عمده واگذاری ها به خصولتی ها منتج شد و در حقیقت یک شوآف بود که نشان می دهد خصوصی سازی واقعی تا کنون محقق نشده است.»

این پژوهشگر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: «بحث شناسایی اهلیت و مالکیت دوم برای شرکت های واگذار شده دغدغه رهبری نیز بود و امسال، فرمودند بخش های دولتی فروخته می شود و بخش خصوص نیروی انسان [در آن شرکت ها] را تعدیل کرده و فاز تولید به فاز تجاری تبدیل می شود؛ لذا شناسایی مالکیت جدید باید توسط متخصصان صورت گیرد.»

گلستانه با بیان اینکه بخشی از واگذاری در دوره ای شش تا چند ساله باید پایش و دوران گذار از دولتی به خصوصی اتفاق افتد، گفت: «واحدهای تولیدی نباید به حوزه تجاری تبدیل شوند و در صورت نبود قدرت کافی در خریدار، باید مجدد واگذاری صورت گیرد.»

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی