گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

رئیس مركز كار ایران مطرح كرد: تفکر سنتی؛ مانعی برسر راه کسب و کار در ایران

سمیعی گفت: نگاه اکثریت ما به کسب و کار نگاه سنتی است و این، مانعی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور محسوب می شود.

1398/02/04
|
11:00

برنامه " گفت و گوی اقتصادی " پیرامون موضوع بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و با حضور دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران و دبیر دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران و دکتر ابوالفضل علی آبادی نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

دکتر سمیعی در ابتدای مطلب بیان داشت: بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی و کسب کار به مثابه چرخ دنده های ریزی است که می تواند بزرگ تر شده و در نهایت مجموعه وسیعی را تشکیل دهد تا جایی که نقش حاکمیتی را ایفا کند.

دبیر دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران با اظهار اینکه بدون بخش خصوصیِ واقعی هیچ اقتصاد و فضای کسب و کاری پیشرفت نخواهد کرد افزود: اگر بخش خصوصی، واقعی باشد یکی از الزامات بهبود فرآیند کسب و کار در هر جامعه ای خواهد شد.

سمیعی با اشاره به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار مطرح کرد: نگاه اکثریت ما به کسب و کار نگاه سنتی است و این، مانعی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور محسوب می شود چراکه بر اساس این تفکر بهبودی فضای کسب و کار الزاما نیازمند شهرک های صنعتی است درحالیکه بخش عمده ای از کسب و کارهای امروزی به مولفه های سنتی نیاز ندارد.

رئیس مرکز کار ایران تصریح کرد: آنچه که به رشد این بخش کوچک کمک می کند این است که ما پای بخش خصوصی را برای ورود به عرصه های مختلف نبندیم. بخش عمده ای از فضای اقتصاد کشور ما به اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپها برمی گردد و حاکمیت باید دغدغه های آنها را برطرف کند.

وی با اشاره به شاخصه های بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از اصلی ترین شاخصه ها قوانین و مقررات است که باید هرچه بیشتر آن ها را به سمت تولید بیشتر محصول و خدمات هدایت کنیم. متاسفانه قوانین و مقررات به صورت جامع و واحد و به معنای واقعی مدیریت نمی شوند و اجرای آن ها به صورت بخشی است.

در ادامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو، دکتر علی آبادی با اشاره به جایگاه مهم بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار گفت: متأسفانه به قدری تکالیف وسیع و متنوع بر دوش بخش خصوصی گذاشته اند که طاقت آنها از بین رفته است.

نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: زمانی بخش خصوصی در بخش خرد و کلان راه میافتد که سرمایه وجود داشته باشد اما با وضعیت اقتصادی کشور سرمایه کافی برای جذب وجود ندارد.

علی آبادی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: صرف نظر از اینکه ایده خصوصی سازی و اصل 44 یک ایده پسندیده ای است اما ما با بررسی هایی که در بیش از 3 هزار تشکل های بخش خصوصی انجام دادیم یک واحد بهره مند از این واگذاری ها را پیدا نکردیم. لذا پیشنهاد می کنیم که مجلس بررسی کند که واگذاری ها به چه کسانی انجام شده و چرا ما آنها را در بخش خصوصی نمی شناسیم؟

وی در پایان این برنامه اقتصادی تأکید کرد: دولت و حاکمیت به جای مداخله باید حمایت کنند

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی