گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كارشناس تجارت الكترونیك بیان كرد: دلایل عدم موفقیت بانکهای ایران در حوزه فناوری مالی

کارشناس حوزه تجارت الکترونیک در رابطه با عدم موفقیت بانکها در حوزه فینتکها گفت: بخشی از این معضل ناشی از سیاست گذاری بانک مرکزی و بخشی هم ناشی از عدم تمایل بانکها برای ورود این قضیه است.

1398/05/03
|
10:00

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع نقش بانکها در توسعه اقتصادی مبتنی بر تجارت الکترونیک با حضور محمد طیب طاهر کارشناس حوزه تجارت الکترونیک از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

طیب طاهر در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه مبنای تجاری سازی نظام پولی و بانکی طی سالهای اخیر کمترین تغییر را داشته گفت: با این وجود، ارائه خدمات به مشتریان طی سالهای اخیر جهش عظیمی داشته که ما از به عنوان فینتک یا "فناوری مالی" یاد می کنیم.

وی در رابطه با چرایی فعالیت و ارائه خدمات سنتی بانک ها در ایران گفت: تا زمانی که سیستم مالی سودده باشد و احساس خطر نکند طبیعی است که وارد بازارهای جدید نمی شود.

کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با بیان اینکه معاونت فناوری نوین در بانک مرکزی تلاش های زیادی در حوزه تجارت الکترونیک کرده افزود: در حال حاضر دستورالعمل هایی برای حوزه "پرداخت یاری" صادر شده و اجرا می شود اما در حوزه "پرداخت بانی" فقط پیش نویس آن تهیه شده و همچنان هم در همین حد باقی مانده است.

طیب طاهر با تاکید بر اینکه باید اجازه دسترسی به اطلاعات و سرویس ها به بانک مرکزی، بانکها و ارائه دهندگان سرویس های تجاری در کشور داده شود گفت: این کار ضمن ایجاد اشتغال و بهینگی، پرداخت ها را نیز سریع تر خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد: بانک ها باید از تفکر مالکانه در نظام مالی کوتاه آمده و با فناوری های مالی همکاری بیشتری کنند. علاوه براین باید اجازه درآمد به فینتک ها را نیز بدهند.

کارشناس حوزه تجارت الکترونیک در رابطه با عدم موفقیت بانکهای ایران در حوزه فینتک ها گفت: بخشی از این معضل ناشی از سیاست گذاری بانک مرکزی و بخشی هم ناشی از عدم تمایل بانکها برای ورود این قضیه است چراکه احساس نیاز نکردند.

وی بیان داشت: ما به خاطر تحریم ها امکان استفاده از سرویس های بین المللی در این حوزه را نداریم اما دلیل بر این نمی شود که از سیستم های داخلی، که قادر به ایجاد ارزش افزوده برای جامعه هشتاد میلیون نفری هستند، استفاده نکنیم. بنابراین با وجود شرایط خاص در ایران اما اگر عزمی در سیستم مدیریت بانکی ایجاد شود بخشی از این مشکل حل خواهد شد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی