صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس اقتصادی نقدینگی را عامل اصلی افزایش نرخ ارز ندانست و عنوان کرد: نقدینگی موجود در جامعه با توجه به نرخ جمعیت، طبیعی است ضمن آنکه بخش مهمی از این نقدینگی کاغذی است.

برنامه «گفت و گوی اقتصادی» رادیو گفت و گو با موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و با حضور احسان سلطانی کارشناس اقتصادی به روی آنتن رفت.

احسان سلطانی در آغاز با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: امسال نسبت به سال گذشته دستمزد کارمندان 30 درصد افزایش یافته است اما در عین حال خیلی از مشاغل شغل های خود را از دست داده اند. برآورد این است که تمام درآمد قابل مصرف 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است و در عین حال مواد غذایی دو برابر، خودرو چهار برابر و ارز نیز چهار برابر شده است.

وی با اشاره به ارز 4200 تومانی و اختصاص آن به کالاهای اساسی اظهار داشت: وقتی این ارز به عنوان مثال به مواد غذایی اختصاص داده شد، شاهد هستیم تورم مواد غذایی کنترل شد. سال 96 که تحریم ها آغاز شد، شوک افزایش قیمت مواد غذایی بسیار بیشتر بود اما با اختصاص این ارز شاهد کنترل قیمت ها بودیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: پیشنهاد این است دولت 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به تشکل ها بدهد تا آن ها نسبت به واردات و تهیه مواد مورد نیاز اقدام کنند.

وی نقدینگی را عامل اصلی افزایش نرخ ارز ندانست و عنوان کرد: باید شرایط جامعه و افزایش جمعیت را در نظر بگیریم تا بدانیم این نقدینگی که وجود دارد طبیعی است و ضمن آنکه بخش مهمی از این نقدینگی کاغذی است.

مرتبط با این خبر

  • آزادسازی نرخ ارز تنها راه پیش روست

  • آمایش و ارزیابی سرزمین؛ نقطه تاریکی در بحث بوم گردشگری است

  • آئین نامه ارتقای اساتید نیازمند تغییرات اساسی است

  • رشد نقدینگی در اقتصاد ایران پنج برابر رشد اقتصادی

  • پیش بینی بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز در سال 1396

  • توزیع کالای قاچاق بسیار آسان شده است

  • نیاز کاذب در جامعه به واردات دامن زده است

  • سود موهوم بانکی به سمت بازار ارز سرازیر شد

  • تزریق منابع اضافی ارز به بازار بی تاثیر است

  • پارادوکس عملکردی دولت در استقرار نظام اقتصادی آزاد +صوت