گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران: ارتقای تولید در گرو رویکرد واحد کلیه دستگاه هاست

محمدیان گفت: ارتقای تولید و ظرفیت سازی در مرحله اول نیازمند رویکرد واحد کلیه ی دستگاه ها به شعار رونق تولید است چراکه رونق تولید صرفاً محدود به یک دستگاه اجرایی نمی شود.

1398/09/05
|
14:00
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع ظرفیت آفرینی در مسیر تقویت و رونق تولید و با حضور محمد رسول محمدیان معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و محمد حسن وکیل پور استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد مقاومتی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

محمدیان در ابتدا با طرح این سوال که آیا خلق دانش برای پیشبرد فعالیت های تکنولوژیک کشور کافی است؟ گفت: پاسخ این سوال مثبت است اما جهت گیری نظام های آموزشی ما و طراحی های آن ها زاویه دار است.

وی افزود: امروزه نظام آموزشی ایران شباهت های زیادی با نظام های آموزشی دنیا پیدا کرده اما آنچه که تولیدکننده را با هزینه کمتری به مقصود اصلی می رساند آموزش های مهارتی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت است که هنوز با آن فاصله داریم.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از افزایش هم افزایی و همکاری اخیر دستگاه های ذیربط ابراز خرسندی کرد و گفت: وقتی مقام معظم رهبری چندین سال شعار اصلی کشور را بحث های اقتصادی عنوان می کنند یعنی این مبحث صرفاً در شعار خلاصه نمی شود و دستگاه ها باید خود را با آن هماهنگ کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد: رونق و ارتقای تولید و ظرفیت سازی در مرحله اول نیازمند رویکرد واحد کلیه ی دستگاه ها به این شعارهاست چراکه رونق تولید صرفاً محدود به یک دستگاه اجرایی نمی شود.

محمدیان یادآور شد: وزارت صمت امسال هفت برنامه محوری را شامل 31 برنامه اجرایی برای ما تعریف کرده و ما به عنوان یکی از ارکان وزارتخانه ساختار خود را با این برنامه ها هماهنگ کردیم ضمن اینکه همکاران فرابخشی نیز داریم.

در ادامه "گفت و گوی اقتصادی"، وکیل پور بیان داشت: مقام معظم رهبری در دیدار تولیدکنندگان، ثروتمند کردن جامعه، افزایش رفاه و ثروت و توزیع عادلانه منابع را یک ارزش دانستند و این بسیار مهم است.

کارشناس اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از نکات مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی نقاط آسیب پذیر در بخش اقتصادی است. مقام معظم رهبری در این سیاست ها به فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور اشاره کرده اند، به عنوان مثال یکی از نقاط قوت کشورمان برخورداری از اقلیم های گوناگون است اما متاسفانه آنگونه که باید شناسایی و از آن ها استفاده ای نشده است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین به یکی دیگر از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت از دیگر بندهای این سیاست است بدین معنا که از خام فروشی پرهیز و ارزش افزوده ایجاد کنیم.

وکیل پور در پایان مطلب، دولت را حلقه مفقوده در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: متاسفانه نگاه اکثر دولتمردان ما از ابتدا نگاهی نبوده که این سیاست ها را محقق کنند و بیشتر نگاه واردات محور کالا و تکنولوژی بوده است.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی