گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كارشناس پولی و بانكی: دولت چاره ای جز فروش اوراق مشارکت ندارد

ایمان زنگنه گفت: عده ای از منتقدان فروش اوراق مشارکت را آینده فروشی می دانند اما بضاعت فعلی دولت همین است و چاره ای جز این ندارد.

1398/10/17
|
11:48
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع سهم فروش اوراق مشارکت در اقتصاد با حضور دکتر ایمان زنگنه کارشناس مسائل پولی و بانکی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

زنگنه هدف از انتشار اوراق مشارکت را تأمین مالی شرکت های دولتی از طریق بانکهای عامل و یا مردم دانست و گفت: گاهی اوراق مشارکت منتشر شده صرف طرح های تولیدی و پروژه ها نمی شد یعنی گاهی شرکتهای دولتی در قالب یک طرح از مردم و یا از طریق بانکها تأمین مالی می شدند.

وی با بیان اینکه شروع انتشار اوراق بدهی در ایران طی چند سال اخیر آغاز شده که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت است تصریح کرد: هدف از انتشار این اوراق در شرایط فعلی پوشش کسری بودجه دولت است کمااینکه محل هزینه کرد این اوراق نیز مشخص است؛ یعنی 70 درصد آن صرف هزینه های جاری دولت و مابقی هم بابت بازپرداخت دیون پیشین خواهد شد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی تأکید کرد: سیاست انتشار اوراق بدهی یک سیاست پولی نیست و تاثیری هم بر روی نقدینگی نخواهد داشت.

زنگنه در ادامه اظهارات خود به عوامل موثر بر افزایش پایه پولی کشور طی سالهای اخیر اشاره و بیان کرد: عامل اصلی رشد پایه پولی در یک دهه قبل انقلاب و دو دهه پس از انقلاب بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد: دولت از سال 1389 تا 1395 نه از بانک مرکزی استقراض می کرد و نه دستش در درآمدهای ارزی به قدری باز بود که با تبدیل منابع ارزی ریال بگیرد، بلکه یک راهکار جدید مطرح کرد و آن هم بدهکار شدن به بانکهای تجاری و بدهکاری بانکهای تجاری به بانک مرکزی بود که نهایتاً این بدهی ها منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود.

کارشناس مسائل پولی و بانکی در رابطه با نرخ سود اوراق مشارکت مطرح کرد: نرخ سود این اوراق باید بالاتر از 20 درصد نرخ سود بانکی باشد تا مردم هم اعتماد کنند و جذب شوند کمااینکه نرخ سود برخی اوراق در بازار ثانویه سال گذشته نیز به 30 درصد هم رسید.

زنگنه انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه را به جای اقدامات پولی غیرشفاف مثبت ارزیابی کرد و گفت: حداقل مزیت این کار مشخص شدن بدهی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی می شود.

وی افزود: نسبت بدهی در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر است و هنوز جا دارد که بیشتر به سمت انتشار اوراق حرکت کنیم البته عده ای از منتقدان فروش اوراق مشارکت را آینده فروشی می دانند اما باید بپذیریم که بضاعت و وضعیت فعلی دولت همین است و چاره دیگری جز این کار وجود ندارد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی