صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شاخص های آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی، اظهار داشت: در این مطالعات علاوه بر مسائل کلان منطقه ای، مباحث اجتماعی، اقتصادی، مزیت ها و کمبودها به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمینی در مباحث دانشگاهی علوم پزشکی کشور و با حضور دکتر جبرئیل نسل سراجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روانه آنتن شد.

جبرئیل نسل سراجی در آغاز با بیان اینکه بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، دانشگاه هایی که در حوزه علوم پزشکی ایجاد شده اند، با یکدیگر کار نمی کنند و به صورت جزیره ای عمل می کنند، اظهار داشت: متاسفانه این دانشگاه ها ارتباط علمی با یکدیگر ندارند و مطالعات نشان داد، باید یک نوع راهبردی را برای این موضوع اتخاذ کنیم. راهبردی که برای مطالعه انجام شد، جغرافیایی بود و در این راهبرد بیشتر تاکید بر این است، دانشگاه هایی که مجموعا در نزدیکی هم قرار دارند، با یکدیگر بتوانند کار کنند.

وی افزود: این مطالعه نشان داد، دانشگاه های علوم پزشکی کشور را می توان در ده کلان منطقه قرار داد و دانشگاه های هر منطقه با یکدیگر فعالیت های مشترکی را آغاز می کنند. پیشنهاد کلان منطقه ای شدن و آمایش سرزمینی را وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد و آنها بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، آمایش سرزمینی را مصوب کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شاخص هایی که در آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این مطالعات علاوه بر مسائل کلان منطقه ای، مباحث اجتماعی، اقتصادی، مزیت ها و کمبودها به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند. به طور مثال، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل دارای یک دانشگاه کلان منطقه ای مشترک هستند.

وی ادامه داد: برای هر کلان منطقه از دانشگاه های علوم پزشکی یک دبیرخانه در نظر گرفته شده است و دبیرخانه را یکی از دانشگاه های مادر که سابقه طولانی تری نسبت به دیگر دانشگاه ها دارد، بر عهده می گیرد و رئیس آن دانشگاه، سرپرست کلان منطقه همان منطقه قرار گرفته است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تبریز دبیرخانه منطقه 2 قرار گرفت.

دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره دانشگاه هایی که در این آمایش حضور دارند، عنوان کرد: به جز دانشگاه آزاد، سایر مراکز خصوصی، فعالیتی در این زمینه ندارند و تاکنون دانشگاه غیرانتفاعی و غیر دولتی به جز دانشگاه آزاد در زمینه علوم پزشکی نداریم و دانشگاه آزاد نیز در زمینه آمایش با وزارت علوم هماهنگ است.

مرتبط با این خبر

  • نباید فقط از مردم برای کاهش مصرف انتظار داشت

  • فناوری های نوین در حوزه آب به صورت گسترده در کشور استفاده نمی شوند

  • مصرف 80 درصد منابع آبی زیرزمینی به دلیل مدیریت نادرست

  • بسترسازی، تامین زیرساخت ها و ترویج، وظیفه وزارت نیرو در حوزه آب است

  • تحلیل پیشرفت‌های علمی ایران در پرتو انقلاب اسلامی

  • سازندگان دوچرخه نیاز به پشتوانه و حمایت دولت دارند

  • تایر و تیوپ، تنها قطعات تولید داخل برای استفاده در دوچرخه

  • زیرساخت ها برای استفاده مردم از دوچرخه فراهم نیست

  • تمام قطعات دوچرخه را می توانیم در داخل تولید کنیم

  • بررسی اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت بحران آب در کشور