صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تشریح خصوصیات دانشگاه های نسل سوم، گفت: این دانشگاه ها باید راجع به مسائل علمی روز کشور و دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند و باید مرجعیت علمی نیز داشته باشند.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع دانشگاه های نسل سوم در بحث دانشگاه های علوم پزشکی و با حضور دکتر جبرئیل نسل سراجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی در سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی روانه آنتن شد.

جبرئیل نسل سراجی در آغاز دانشگاه های نسل های مختلف را تعریف کرد و گفت: دانشگاه های نسل اول دانشگاه هایی بودند که فقط آموزش می دادند و البته دوران این نوع دانشگاه ها سپری شده است اما متاسفانه دانشگاه هایی در کشور داریم که همچنان در نسل اول به سر می برند.

وی اضافه کرد: دانشگاه های نسل دوم علاوه بر آموزش، پژوهش را نیز در محورهای کاری خودشان قرار داده اند که خیلی از دانشگاه های کشور در این ردیف قرار دارند یعنی علاوه بر کارهای آموزشی، فعالیت های پژوهشی نیز انجام می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره دانشگاه های نسل سوم، اظهار داشت: دانشگاه های این نسل که با عنوان دانشگاه های کارآفرین نیز شناخته می شوند، دانشگاه هایی هستند که علاوه بر آموزش و پژوهش، در خدمت تولید، نوآوری و رفع مشکلات هم هستند و به طور کلی دانشگاه های نسل سوم، می توانند خلق ثروت نیز کنند.

وی در تشریح خصوصیات دانشگاه های نسل سوم، عنوان کرد: این نوع دانشگاه ها باید نوآور باشند یعنی راجع به مسائل علمی روز کشور و دنیا مطلب برای گفتن داشته باشند و برای اینکه این مطالب را بیان کنند، باید مرجعیت علمی نیز داشته باشند یعنی راجع به مجموعه یا شاخه هایی از علوم آنقدر توانمند شده باشند که برای آن کشور یا مجموعه جغرافیایی یا کل دنیا حرف برای گفتن داشته باشند.

دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی در سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: دانشگاه های نسل سوم باید فارغ التحصیلانی را ارائه دهند که بتوانند، نیازهای جامعه و جهانی را رفع کنند. دانشگاه های نسل سوم باید دانشگاه هایی باشند که فارغ التحصیلان آن در دوره های ارشد و دکترا، دنبال کار نگردند، بلکه خودشان با توجه به دانشی که دارند، اشتغال ایجاد کنند و برای دیگران نیز اشتغال ایجاد کنند. بنابراین دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که بتواند حرف برای گفتن در دنیای امروز داشته باشد و در مرزهای علم حرکت کند.

مرتبط با این خبر

  • هویت شغلی کشاورزان بعد از راه اندازی نظام صنفی کشاورزی شناخته شد

  • نگاه مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی به سمت مدرن شدن نیست

  • کشاورزی دقیق، کارایی کمی و کیفی بخش کشاورزی را ارتقاء می دهد

  • عدم بهره وری از منابع، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می شود

  • پایدار نبودن تولید، تهدید امنیت غذایی کشور را در بر دارد

  • روند سنتی کشاورزی، به جای پیشرفت باعث تخریب می شود

  • تاثیر روند موجود کشاورزی بر آینده امنیت غذایی

  • تربیت و آموزش، کل جدایی ناپذیر است

  • بین آموزش و پرورش و وزارت علوم، گسست زیادی وجود دارد

  • عدم مسئولیت آموزش عالی در قبال پرورش افراد؛ فرافکنی است