صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمرکز وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی در ایجاد دانشگاه های نسل سوم، کارآفرینی است.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع دانشگاه های نسل سوم در بحث دانشگاه های علوم پزشکی و با حضور دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روانه آنتن شد.

سید علی حسینی در آغاز با اشاره به تصویب آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در راستای آمایش سرزمینی، بسته هایی برای تحول در نظام آموزش پزشکی پیش بینی شده است که نام یکی از همین بسته های تحول، گذر به سوی دانشگاه های نسل سوم است و پس از رسیدن به نسل سوم دانشگاه ها، افق دانشگاه های نسل چهارم نیز محقق می شود.

وی درباره دانشگاه های نسل چهارم اظهار کرد: دانشگاه های این نسل به دنبال رفاه جامعه هستند یعنی اگر قرار است تحقیق و آورده ای در دانشگاه صورت بگیرد، باید منجر به رفاه انسان و بشر شود. دانشگاه های نسل سوم نیز در تسهیل این فرآیند نقش ویژه ای دارند.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از بسته های اجرایی وزارت بهداشت در آموزش علوم پزشکی را گذر و توسعه دانشگاه های نسل سوم عنوان کرد و ابراز داشت: این مهم به عنوان راهکاری مشخص در مناطق ده گانه آمایشی در دستور کار همه دانشگاه ها با نقش ملی و فراملی قرار دارد.

وی افزود: وزارت بهداشت به دنبال طراحی نکاتی مهم در گذر به دانشگاه های نسل سوم است و انتظار می رود، این نکات و مولفه ها را در طول سال های آتی محقق کنیم. در دانشگاه نسل دو، پژوهش و آموزش بدون کاربردی کردن آن انجام می شد در حالی که در دانشگاه نسل سوم، کسب و کار مرکز پژوهش ها و آموزش ها قرار دارد. به عبارت دیگر به دنبال این هستیم که دانشگاه ها، دانشگاه های کارآفرین باشند و تمرکز وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی در ایجاد دانشگاه های نسل سوم، این موضوع است.

حسینی با بیان اینکه تمرکز وزارت بهداشت در دانشگاه های نسل دوم بر عمل در بازار محلی بود، عنوان کرد: دانشگاه ها در نسل دوم، به عنوان یک همکار کنار هم کار می کردند اما در دانشگاه های نسل سوم به دنبال این هستیم که در بازار رقابت جهانی، دانشگاه ها فکر کنند و از فعالیت در حوزه ملی و استانی بیرون بیایند و به همین دلیل موضوع رقابت برای دانشگاه ها، در سطح جهانی معنی پیدا می کند.

مرتبط با این خبر

  • هویت شغلی کشاورزان بعد از راه اندازی نظام صنفی کشاورزی شناخته شد

  • نگاه مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی به سمت مدرن شدن نیست

  • کشاورزی دقیق، کارایی کمی و کیفی بخش کشاورزی را ارتقاء می دهد

  • عدم بهره وری از منابع، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می شود

  • پایدار نبودن تولید، تهدید امنیت غذایی کشور را در بر دارد

  • روند سنتی کشاورزی، به جای پیشرفت باعث تخریب می شود

  • تاثیر روند موجود کشاورزی بر آینده امنیت غذایی

  • تربیت و آموزش، کل جدایی ناپذیر است

  • بین آموزش و پرورش و وزارت علوم، گسست زیادی وجود دارد

  • عدم مسئولیت آموزش عالی در قبال پرورش افراد؛ فرافکنی است