گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت: پیشرفت های علوم تجربی در گسترش علوم انسانی غربی اثرگذار بوده است

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه پیشرفت هایی که علوم غربی در زمینه علوم تجربی داشته در گسترش علوم انسانی کمک زیادی کرده است، اظهار داشت: بهره برداری از تمام دستاوردهای علوم تجربی تا زمانیکه نقض نشده، یک امر عقلانی و اسلامی است

1397/05/06
|
07:47

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع علوم انسانی غربی و با حضور مهندس عبدالحمید نقره کار عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیر قطب علمی معماری اسلامی روانه آنتن شد.

عبدالحمید نقره کار در آغاز با بیان اینکه مقدمه هر نوع حرکت صحیح و درک درست از مسائل روز این است که آگاهی و معرفت دقیقی از موضوعات داشته باشیم، گفت: علوم انسانی یک بستر تاریخی در غرب داشته است و لازم است تحولات علوم انسانی در غرب را بشناسیم.

وی افزود: جریان های غربی از تحریفی که در قرون وسطی از مسیحیت واقعی و حقیقی انجام شد، زمینه اصلاحات دینی را ایجاد کردند که در نهایت منجر به لیبرالیزم و اومانسیم و نظام فعلی غربی در دوران پسا مدرنیزم شد و در عمل علوم انسانی غربی جلوه گری خوبی در جهان دارد بطوریکه بسیاری از شرقی ها و جهان سومی ها را مجذوب دستاوردهای علوم تجربی و مهندسی کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه با بیان اینکه پیشرفت هایی که علوم غربی در زمینه علوم تجربی داشته، در گسترش علوم انسانی کمک زیادی کرده است، اظهار داشت: بهره برداری از تمام دستاوردهای علوم تجربی تا زمانیکه نقض نشده، یک امر عقلانی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه در امور علمی باید به مباحث انسان شناسی و معنوی توجه شود، عنوان کرد: متاسفانه نتایجی که در غرب و بعد از نهضت اصلاح دینی بعد از مدرنیزم و پست مدرنیزم به دست آمد، با علوم اسلامی و انسانی متفاوت است و ما باید روی این موارد کار اساسی انجام دهیم تا دچار تقلید و ترجمه نشد.

مدیر قطب علمی معماری اسلامی از سکولاریزم به عنوان یکی از شاخصه های علوم انسانی غربی اشاره کرد و اظهار داشت: سکولاریزم یک امر غیر دینی و غیر الهی و غیر انسانی است درحالیکه به عنوان مثال در اسلام، بیشترین آیات مربوط به موارد حکومتی، حقوقی، انسانی و اجتماعی است؛ بنابراین جدا کردن دین از سیاست غیر انسانی است.

وی ادامه داد: دومین رویکرد در علوم انسانی غربی اومانسیم و اصالت آزادی فرد است. آزادی فرد یک مقوله بسیار ظریف است. اسلام نیز مهمترین ویژگی انسان ها نسبت به حیوانات را آزادی می داند زیرا حیوانات در جبر غریزه ای خودشان است. آزادی انسان بین دو جبر بیرونی و دو جبر درونی است. امروز دنیا دچار ظلم، بی اخلاقی و جنگ و بی عدالتی و حتی بحران محیط زیست شده است زیرا آزادی آن ها از نوع لیبرالیزم است و از عقل حیوانی که دنبال منافع شخصی است، پیروی می کند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی