گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

مدیر قطب علمی معماری اسلامی: اصلاح دانشگاه منجر به اصلاح علوم انسانی خواهد شد

نقره کار به چالش های موجود در حوزه علوم انسانی اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین مشکل در دانشگاه ها شروع می شود و اگر دانشگاه ها در این حوزه اصلاح نشوند، کشور نیز اصلاح نخواهد شد زیرا وزرا و وکلای کشور از همین فارغ التحصیلان هستند.

1397/05/10
|
10:53

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع گذر از علوم انسانی غربی، چرا و چگونه و با حضور عبدالحمید نقره کار عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیر قطب علمی معماری اسلامی روانه آنتن شد.

عبدالحمید نقره کار در آغاز با بیان اینکه نباید اسلام را متناظر با تمدن اسلامی و مسلمانان گرفت، گفت: اسلام یک حقیقت کلی معرفتی است که وجوه مختلفی دارد که خطا ناپذیر و جامع است و بدون آن امکان دسترسی به حقیقت و تعالی انسان میسر نیست اما مسلمان ها نسبی و متغیر و خوب و بد هستند. همچنین تمدن، هنر و معماری اسلامی نیز متکثر، متغیر و نسبی است.

وی افزود: نسبت اسلام را با فرآیندهای انسانی از جمله حقوق، مدیریت و اقتصاد باید بررسی کرد. در سه مرحله اسلام ورود می کند؛ نخستین مرحله حکمت نظری است که از آن با عنوان اعتقادات یاد می شود و در آن شناخت عالم و آدم صورت می گیرد. در این مرحله راهبردهای مفهومی و نه مصداقی بیان می شود.

وی اضافه کرد: دومین مرحله حکمت عملی است زیرا اسلام فقط نظر نیست؛ حکمت علمی همان احکام پنج گانه است. در نظر فقط یک اصل و در عمل پنج اصل حاکم است. این راهکارهای عملی اولی فرازمانی و فرامکانی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه مرحله سوم را اصول ده گانه اجتهادی عنوان کرد و گفت: این اصول پویا کمک می کند، اصول فرازمانی و فرامکانی را بر اساس شرایط زمانی و مکانی پیاده کند. سبک اسلامی ده اصل دارد که یکی از آنها این است که آنچه علم می گوید، عقل می گوید و آنچه عقل می گوید، شرع نیز می گوید.

مدیر قطب علمی معماری اسلامی به چالش های موجود در حوزه علوم انسانی اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین مشکل در دانشگاه ها شروع می شود و اگر دانشگاه ها در این حوزه اصلاح نشوند، کشور نیز اصلاح نخواهد شد زیرا وزرا و وکلای کشور از همین فارغ التحصیلان هستند. بنابراین دانشگاه های ما باید از ترجمه ای و تقلیدی فکر کردن و انفعال نجات پیدا کند. در کشور شورای تحول علوم انسانی تشکیل شده است اما هنوز به نتیجه نرسیده است و خیلی زمان می برد که اساتید از علوم انسانی ترجمه ای عبور کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی