صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

سید احمد صالحی گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی به دنبال تحقیقات کاربردی و رفع نیاز است و سعی کرده با برنامه ریزی منسجم که نیازهای اساسی جامعه را هدف قرار داده و پژوهش های هدفمند و کاربردی به این اهداف برسد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع جهاد دانشگاهی و با حضور سید احمد صالحی مدیر کل دفتر تخصصی علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی روانه آنتن شد.

سید احمد صالحی با اشاره به حوزه علوم انسانی جهاد دانشگاهی گفت: از ابتدای فعالیت جهاد دانشگاهی، برای این حوزه اهدافی را متناسب با شرح وظایف خود، ترسیم کرد. رویکردی که جهاد دانشگاهی برای رسیدن به این اهداف طراحی کرد، این بود که به مسائل و نیازهای جامعه بپردازد و سعی کند پیوندی بین جامعه و دانشگاه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی، اکثر فعالیت های خود را در چهار حوزه اصلی متمرکز کرده است، اظهار کرد: حوزه علوم اجتماعی، حوزه برنامه ریزی منطقه ای، شهری و توسعه ای منطقه ای، حوزه اقتصاد و حوزه مدیریت، چهار بخشی هستند که در جهاد دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته اند که البته هر کدام زیرشاخه هایی دارند.

مدیر کل دفتر تخصصی علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه جهاد در حوزه علوم انسانی به دنبال تحقیقات کاربردی و رفع نیاز بوده است، خاطر نشان شد: در این راستا سعی کرده است با یک برنامه ریزی منسجم که نیازهای اساسی جامعه را هدف قرار داده است و همچنین پژوهش های هدفمند و کاربردی به این اهداف برسد. در این مسیر، جهاد دانشگاهی دستاوردهای بسیار مهمی نیز داشته است.

وی افزود: علوم انسانی جهاد دانشگاهی مانند دیگر حوزه های علوم انسانی در کشور، از شرایط خاصی برخوردار بوده است اما با این وجود جهاد دانشگاهی توانسته 38 گروه پژوهشی را در حوزه علوم انسانی ساماندهی کند. 28 مرکز خدمات تخصصی را در سطح کشور به شکل فعال دارد که این مراکز وظیفه کاربردی کردن و به سطح جامعه رساندن پژوهش ها را دارد.

صالحی اظهار داشت: در تهران یک پژوهشگاه در سطح ملی با سه پژوهشکده فعال نیز وجود دارد که تحت عنوان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی فعالیت می کند و همچنین دو پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری و پژوهشکده مطالعات و توسعه در پایتخت فعال هستند.

وی تاکید کرد: تلاش می شود جهاد دانشگاهی تمام کارها و اقداماتی که انجام می دهد را در قالب ها و نهادسازی هایی باشد که ثمرات آن در سال های آینده مشاهد شود.

مرتبط با این خبر

  • جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد آسان تر از دانشگاه های دولتی است

  • جذب هیئت علمی در گروه های غیر پزشکی مشکل است

  • چگونگی جذب هیئت علمی در حوزه‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی

  • دانشگاه آزاد بر اساس آمایش سرزمینی و ماموریت گرایی، اقدام به تاسیس دانشگاه می کند

  • کاهش رتبه علمی دانشگاه های کشور به علت به حاشیه رفتن آنهاست

  • لزوم حمایت مجلس از طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی

  • ایجاد زمینه کار عملی و آزمایشگاهی در مدارس، سبب کارآفرینی دانش آموز می شود

  • رویکرد آموزش و پرورش باید از کارمند پروری به کارآفرین پروری تغییر کند

  • باید نیمی از دانش آموزان تا سال 1400 در حوزه فنی و حرفه ای تحصیل کنند

  • تحلیل و بررسی کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش