صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نقش معمارها اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل اینکه یک ساختمان بعد از ساخت نیز دچار مشکل است؛ نبود معمار به عنوان ناظر اصلی و کل در پروسه ساخت و ساز است یعنی معمار باید همه گروه ها را زیر نظر خودش بگیرد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع نظارت بر ساخت و ساز در بخش شهرها و با حضور دکتر محمد مهدی محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران روانه آنتن شد.

محمد مهدی محمودی در آغاز با اشاره به پروسه نظارت بر ساخت و ساز شهری گفت: با وجود آنکه نظارت های زیادی در هنگام ساخت و ساز یک ساختمان وجود دارد، باز هم شاهد هستیم بناهای شهری زیبا نیستند و حتی از نظر عملکرد نیز دچار مشکل است درحالیکه همه آن مهندسین ناظر، بخش های خودشان را تائید کردند.

وی به نقش معمارها اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل اینکه یک ساختمان بعد از ساخت نیز دچار مشکل است؛ نبود معمار به عنوان ناظر اصلی و کل در پروسه ساخت و ساز است یعنی معمار باید همه گروه ها را زیر نظر خودش بگیرد. معمار باید موضوع آتش سوزی را بشناسند تا تائید آن را از آتش نشانی بگیرد. معمار باید با استاندارد آسانسور آشنایی داشته باشد اما متاسفانه در سیستم نظام مهندسی و شهرداری نظارت یکپارچه وجود ندارد و هر بخش از ساختمان جداگانه تائیدیه را دریافت می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره فواید یکپارچه سازی نظارت عنوان کرد: اگر این مهم رعایت شود، طراحان یک ساختمان از زمان طراحی، به فکر دوران ساخت خواهند بود تا پس از تکمیل شدن، ساختمان دچار مشکلات عدیده نشود. یکی از نتایج عدم یکپارچگی این است که در سازه در زمان طراحی فلزی است اما به شکل بتون ساخته می شود زیرا فاصله بین دوران طراحی و ساخت و ارائه مجوز ها قیمت ها تغییر می کند.

وی در ادامه با اشاره به سکونت مالکین قبل از اعظای مجوز پایان کار در ساختمان، گفت: البته طبق قانون اگر نازک کاری صورت گرفته باشد، با تائید ناظر نظام مهندسی، افراد می توانند ساکن شوند.

مرتبط با این خبر

  • هویت شغلی کشاورزان بعد از راه اندازی نظام صنفی کشاورزی شناخته شد

  • نگاه مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی به سمت مدرن شدن نیست

  • کشاورزی دقیق، کارایی کمی و کیفی بخش کشاورزی را ارتقاء می دهد

  • عدم بهره وری از منابع، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می شود

  • پایدار نبودن تولید، تهدید امنیت غذایی کشور را در بر دارد

  • روند سنتی کشاورزی، به جای پیشرفت باعث تخریب می شود

  • تاثیر روند موجود کشاورزی بر آینده امنیت غذایی

  • تربیت و آموزش، کل جدایی ناپذیر است

  • بین آموزش و پرورش و وزارت علوم، گسست زیادی وجود دارد

  • عدم مسئولیت آموزش عالی در قبال پرورش افراد؛ فرافکنی است