گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

استاد دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران: مهارت، حلقه مفقوده دانشجویان در دانشگاه ها است

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران مهارت را حلقه مفقوده دانشجویان در دانشگاه ها دانست و عنوان کرد: فارغ التحصیلی که بهترین نفر کلاس و کنکور هم بوده، اما صنعت حاضر نیست این فرد را استخدام کند زیرا مهارت عملی لازم را ندارد.

1397/09/15
|
13:03

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیوگفت و گو با موضوع روز دانشجو و با حضور دکتر مصطفی جعفری استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران به روی آنتن رفت.

مصطفی جعفری در آغاز با تاکید بر اینکه باید در کشور بستری ساخته شود که نخبگان ایرانی به مملکت خودمان که به آن متعهد است، خدمت کند، عنوان کرد: جرقه بزرگترین آتش های تاریخ را دانشجویان زده اند و اگر مروری به تاریخ یک قرن گذشته بیاندازید، شاهد هستید بزرگترین فعالیت ها را دانشجویان انجام داده اند و به همین جهت معتقدیم پیشرفت جوامع در گرو جهاد و تلاش علمی است.

وی دانشجویان را از المان های تاثیرگذار در جهان دانست و اظهار داشت: در هر جهاد علمی در دنیا حداقل به سه عنصر اساسی سرمایه، برنامه و منابع نیاز داریم. بدون شک یکی از عناصر مهم، غنی و تاثیر گذار دانشجویان هستند که اگر این منبع به صورت درست و دقیق به کار گرفته نشود، توسط دیگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: مکانیزم های تحصیلی از دبیرستان ها باید تغییر پیدا کند و ورودی ها به دانشگاه باید خیلی کاربردی و عملیاتی تر باشند. در کشور استارت آپ های زیادی وجود دارد که نشان می دهد بستر ورود جامعه به فناوری وجود دارد اما مسئله مهم آن است بذر این نگاه و توجه به علم، باید در دبیرستان کاشته شود. وقتی دانش آموزی از مدرسه به دبیرستان می آید، باید روی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی او کار شود و آن را تقویت کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در نظام آموزش و پرورش فقط به آموزش توجه می کنیم و پرورش را از دست داده ایم. تمام کسانی که در سیستم های پیشرفته دنیا توانسته اند عامل اجرایی و ایجاد صنعت و باعث کسب درآمد و ثروت شوند، افرادی هستند که یاد گرفته اند و به همین جهت باید مکانیزم دانشگاه ها و دبیرستان ها به سمت یادگیری و نه حفظیات برود.

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، مهارت را حلقه مفقوده دانشجویان در دانشگاه ها دانست و عنوان کرد: فارغ التحصیلی که با وجود اینکه بهترین نفر کلاس و کنکور هم بوده، اما صنعت حاضر نیست این فرد را استخدام کند زیرا مهارت عملی لازم را ندارد اما از سوی دیگر دانشجویی با معدل 14 وجود دارد که در ایران خودرو مشغول به فعالیت است زیرا مهارت لازم را در اختیار دارد.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی