صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس آموزش و پرورش درباره محتوای آموزشی یک مدرسه مطلوب خاطرنشان کرد: بر اساس سند تحول بنیادین، محتوای یک مدرسه مطلوب باید بر تفکر و یادگیری به جای حافظه محوری بنا نهاده شده باشد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع ویژگی های مدرسه مطلوب با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با حضور حجت الله بنیادی پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش روانه آنتن شد.

حجت الله بنیادی با اشاره اینکه سابقه تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به 30 سال قبل باز می گردد، گفت: مبانی نظری این سند و کارهای مطالعاتی که برای آن انجام شده است، با هدف طراحی یک سازمان مطلوب برای تربیت دانش آموزانی شایسته است که این سازمان مطلوب همان مدرسه است.

وی به سند تحول و زیرنظام های آن اشاره داشت و اظهار داشت: ماحصل این زیرنظام ها، یک مدرسه مطلوب را در نظام آموزش و پرورش به وجود می آورد. برای داشتن یک مدرسه مطلوب سه مولفه و بعد مهم داریم؛ یک بعد نیروی انسانی مدرسه شامل مدیر، معلم و کارکنان می شود. بعد دیگر محتوا و برنامه های آموزشی بالادستی است که از طریق حوزه ستادی و در قالب سیاست های کلان ملی ابلاغ و اعلام می شود.

وی افزود: سومین بعد نیز فضای فیزیکی و تجهیزات مدرسه است. هر کدام از این ابعاد می توانند ویژگی های یک مدرسه مطلوب را که منجر به تربیت و تعلیم دانش آموزان متناسب با الگوی سند تحول می شود، داشته باشند.

این پژوهشگر در گفتگو با رادیو گفت و گو بیان داشت: مدیر و معلمان مدرسه به عنوان محوری ترین عناصر انسانی، باید نگرش و رضایت شغلی مناسبی داشته باشند. روابط انسانی بالا و فرهنگ سازمانی مطلوب در مدرسه به عنوان یک اجتماع کوچک باید حکم فرما باشد. در سند تحول اشاره شده است که مدرسه کانون محله است و در واقع به عنوان نقطه اتکای دولت و ملت و همچنین توسعه و پیشرفت کشور است.

وی درباره دیگر الزامات یک مدرسه مطلوب تصریح کرد: باور به مشارکت جویی یکی از ضروریت هایی است که نیروی انسانی مدرسه باید از آن برخوردار باشد. همچنین نیروی انسانی مدرسه باید به تنوع استعدادهای دانش آموزان و تنوع روش های تربیتی که یکی دیگر از ویژگی هایی است که معلم های یک مدرسه مطلوب باید دارا باشند، توجه کنند.

کارشناس آموزش و پرورش درباره محتوای آموزشی یک مدرسه مطلوب نیز خاطرنشان کرد: بر اساس سند تحول بنیادین، محتوای یک مدرسه مطلوب باید بر تفکر و یادگیری به جای حافظه محوری بنا نهاده شده باشد. تربیت و یادگیری مهارت های مورد نیاز اکنون و آینده دانش آموزان، یکی دیگر از ویژگی های مدارس مطلوب در حوزه محتوا است که در کنار واگذاری اختیارات لازم به مدرسه و مدرسه محوری به عنوان یکی از برنامه های مورد تاکید سند تحول بنیادین، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

مرتبط با این خبر

  • برای گام برداشتن به سمت مدرسه مطلوب باید باور کنیم، اصالت با مدرسه است

  • منابع انسانی و زیرساخت های فیزیکی، محورهای اصلی مدرسه مطلوب هستند