صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

جوادیار درباره صلاحیت های حرفه ای معلمان گفت: مهمترین مولفه شایستگی حرفه ای معلمان، توانمندی ها و توانایی های معلم در حرفه معلمی است. وقتی عنوان حرفه روی معلم گذاشته می شود، بحث هنرمندی معلم در ایفای نقش نیز مطرح می شود.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع مولفه های شایستگی حرفه ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی و با حضور دکتر خلیل جوادیار کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش به روی آنتن رفت.

خلیل جوادیار در آغاز با تصریح بر اینکه شایستگی حرفه ای معلمان با توجه به سند تحول بنیادین، مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: راهکاری، سند تحول بنیادین در قالب سنجش صلاحیت ها و نظام رتبه بندی شایستگی حرفه ای معلمان را مطالبه کرده است.

وی اضافه کرد: نگاه جدیدی در مورد تفکیک شایستگی های حرفه ای در سند تحول بنیادین مطرح شده است که صلاحیت های معلمی را به سه دسته عمومی، تخصصی و حرفه ای تقسیم بندی کرده است. صلاحیت های عمومی شامل همان شرایطی است که فرد در بدو استخدام دارا است. صلاحیت های تخصصی نیز شامل رشته معلم، دانش حرفه ای و نگرش است.

وی درباره صلاحیت های حرفه ای معلمان نیز اظهار کرد: مهمترین مولفه شایستگی حرفه ای معلمان، توانمندی ها و توانایی های معلم در حرفه معلمی است. وقتی عنوان حرفه روی معلم گذاشته می شود، بحث هنرمندی معلم در ایفای نقش و صلاحیت هایی که باید دارا باشد نیز مطرح می شود.

این کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با رادیو گفت و گو تصریح کرد: معیشت نیز یکی از مولفه های مهم است که در شایستگی معلم ها اثر می گذارد زیرا اساسا افراد در قبال شغلی که در جامعه تصاحب می کنند، باید به مسئله معیشت نیز بپردازند و در واقع این موضوع در مرتبه نخست قرار دارد.

وی به موضوع معلم نمونه اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل شاخص بندی هایی که در این مورد شده است، محل بحث و گفتگو است و تمام فرآیندهایی که در مورد معلم نمونه انجام شده است، نمی توان تائید کرد.

جوادیار به الگوی جبران خدمات و تامین رفاه در سند تحول بنیادین اشاره کرد و بیان داشت: این الگو، صرفا معیشت نیست و رویکردی که صرفا به معیشت معلم در طرح تمام وقت شدن می پردازد نقطه آسیب است. جبران خدمات در نظام حقوق صرفا درآمد نیست بلکه مباحث روانی، فرهنگ سازمانی، رفاه اجتماعی و شان و شخصیت و همچنین منزل اجتماعی معلم نیز می باشد. با این رویکرد و راهکارهای سند تحول که به موضوع نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلم ها می پردازد، از دو سال پیش وارد این موضوع شدیم و رویکرد ما نیز صرفا افزایش حقوق نیست.

مرتبط با این خبر

  • سواحل کشور از پتانسیل بالایی برای نمک زدایی آب دریا برخوردار هستند

  • گسترش کشت های گلخانه ای در سواحل مکران با استفاده از نمک زدایی دریا

  • ظرفیت ها به جای شیرین سازی آب دریا به سد سازی تعلق گرفت

  • سهم ایران از شیرین سازی آب دریا در منطقه حدود 2 درصد است

  • بررسی سهم ایران از شیرین سازی آب دریا

  • شیوه فعلی نظام تامین مالی فقط باعث ایجاد استارت آپ های بدهکار می شود

  • پیچیدگی های زیاد نظام تامین مالی، سدی بزرگ برابر شرکت های دانش بنیان

  • نبود تجربه در نظام تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، موجب نارضایتی شده است

  • مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی، آبزیان و انسانی و اشتغال‌ زایی در این عرصه

  • ضرورت ثبت ذخایر ژنتیک و معرفی آنها به دنیا