صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

قادریان گفت: شناخت از زیربنای این ذخایر می‌‌‌‌تواند راهنمای خوبی برای عرصه پزشکی باشد زیرا هر کدام از موجودات زنده می‌توانند مدل خوبی برای بیماری‌های انسانی، شناخت آنها و حتی دریافت مکانیزم و سیر درمان بیماری باشند.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع مدیریت ذخایر ژنیکی، گیاهی، دامی، آبزیان و انسانی و با حضور دکتر محمد حسین قادریان عضو هیئت علمی دانشگاه روانه آنتن شد.

محمد حسین قادریان در آغاز با بیان اینکه موضوع ذخایر ژنتیک مسئله ای عمیق در علم پزشکی است، گفت: شناخت از زیربنای این ذخایر می تواند راهنمای خوبی برای عرصه پزشکی باشد زیرا هر کدام از موجودات زنده می توانند مدل خوبی برای بیماری های انسانی، شناخت آن ها و حتی دریافت مکانیزم و سیر درمان بیماری باشند. این مسئله که بتوانیم ذخایر ژنتیک کشور را به طور کامل دسته بندی، آنالیز و سپس با ژنوم انسان مقایسه کنیم، می تواند فواید بسیار زیادی برای ارزیابی و کوتاه کردن مسیر شناخت بیماری ها و درمان آن ها دارد.

وی در گفتگو با رادیو گفت و گو از وجود علمی با عنوان تکامل گفت و اظهار داشت: این علم در واقع برای موجودات زنده مصادیق خیلی بارزی دارد که گونه های موجودات زنده از یکدیگر تفریق و تفکیک شده اند. در مورد انسان در این خصوص سوالات بسیار زیادی وجود دارد و شناخت ژنوم انسان از یک زمانی که ژنوم انسان کامل ایجاد شده است، مبنای مقایسه با ژنوم انسان ها در عصر حاضر هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه از فراوانی تغییرات ژنوم انسان در ایران گفت و اظهار داشت: تمام اقوامی که در خاورمیانه یا خاور دور حضور داشتند نشان می دهند، ایرانیان فراوانی ژنوم خیلی وسیعی نسبت به خیلی از کشورهای تازه تاسیس داشته اند. باید از این تنوع ژنومی برای دریافت نقطه ضعف های ژنوم انسانی که در ایران وجود دارد، استفاده کنیم اما فعلا این موضوع بعید به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: شناخت ژنوم انسان با شرکت در کنسرسیوم هایی که وجود دارد، یک راه غیر قابل برگشتی است که باید برای خودمان بازخورد کند تا بدانیم تغییرات ژنومی که در ایران به وجود می آید، چقدر نسبت به دنیا قابل اتکا است تا از آن برای درمان و شناسایی بیماری ها و همچنین پروسه تغییرات دیگر در بدن انسان هایی که در منطقه ایران زیست می کنند، استفاده کنیم.

مرتبط با این خبر

  • سواحل کشور از پتانسیل بالایی برای نمک زدایی آب دریا برخوردار هستند

  • گسترش کشت های گلخانه ای در سواحل مکران با استفاده از نمک زدایی دریا

  • ظرفیت ها به جای شیرین سازی آب دریا به سد سازی تعلق گرفت

  • سهم ایران از شیرین سازی آب دریا در منطقه حدود 2 درصد است

  • بررسی سهم ایران از شیرین سازی آب دریا

  • شیوه فعلی نظام تامین مالی فقط باعث ایجاد استارت آپ های بدهکار می شود

  • پیچیدگی های زیاد نظام تامین مالی، سدی بزرگ برابر شرکت های دانش بنیان

  • نبود تجربه در نظام تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، موجب نارضایتی شده است

  • مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی، آبزیان و انسانی و اشتغال‌ زایی در این عرصه

  • ضرورت ثبت ذخایر ژنتیک و معرفی آنها به دنیا